Standard & Poor’s uppgraderar Alandia Försäkrings kreditbetyg till ´A- / Outlook Stable’ | Alandia Försäkring

Standard & Poor’s uppgraderar Alandia Försäkrings kreditbetyg till ´A- / Outlook Stable’

S&P Global Ratings (S&P), det ledande kreditbedömningsinstitutet, har höjt Alandia Försäkrings (Alandia) kreditbetyg (rating) till ´A- med stabil ratingutsikt´ (rapport daterad 25 januari 2018).

I sin ratingsammanfattning för höjning av kreditbetyget konkluderar S&P att det huvudsakliga skälet är anpassningen av Alandias placeringsportfölj till en mer moderat risknivå under de senaste två åren. Ratingbetyget stöds av en kapitaltäckningsgrad på mycket hög AAA-nivå, enligt S&P:s kreditbedömningsmodell. Kreditbedömningen baserar sig också på Alandias balanserade och riskbedömningsfokuserade tillväxtstrategi.

S&P belyser också i rapporten Alandias starka ställning på de finska och svenska marknaderna, såväl inom kasko- som fritidsbåtsförsäkring. Lokal närvaro, skadeförebyggande åtgärder och skadeservice är viktiga drivkrafter för tillväxt och stabila kundportföljer.

Alandias VD Tony Karlström kommenterar: ”Höjningen av Alandias kreditbetyg är resultatet av ett fokuserat och systematiskt arbete under de senaste åren med att i flera hänseenden justera risknivån i placeringsportföljen. Det höjda kreditbetyget kommer hjälpa oss i arbetet att hitta nya kunder, mäklare och segment som av olika anledningar har formella krav avseende kreditbetygsnivåer samtidigt som det stödjer vårt arbete att agera som ledande assuradör för våra försäkrade rederier.

Rapporten i sin helhet finns här och för ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Karlström, VD

+358 18 29 000

tony.karlstrom@alandia.com