• Mor och barn - regelbundet sparande hos Alandia Försäkring

    Regelbundet sparande ger trygghet genom livet

    Det lönar sig alltid att spara. Redan med 40 € i månaden kan du spara i en sparförsäkring. Du väljer hur dina besparingar ska växa; fonder eller ränta.

Sparförsäkring

Försäkringssparande är smidigt, enkelt och flexibelt. En sparförsäkring ger många möjligheter, och du kan skräddarsy sparandet efter dina behov.

Med små summor per betalningstillfälle kan du spara antingen i fonder eller räntebärande.  Du kan också välja en kombination av fonder och ränta. Du kan t.ex. spara till din pension, en resa eller något annat roligt. Du kan också spara till dina barn eller barnbarn.

Avec Placeringsförsäkring

En Avec placeringsförsäkring kan du teckna redan med en placering om 1 000 euro. Till en placeringsförsäkring betalar du in premie endast en gång. Om du önskar spara kontinuerligt ska du välja en sparförsäkring.

Vad innebär försäkringen?

Sparförsäkringens minimipremie är 40 euro/betalningstillfälle. Du kan flytta besparingen mellan olika fonder utan skattekonsekvenser och utan kostnader. Du kan lyfta av besparingen utan skatt så länge du bara lyfter insatt kapital. Skatt betalas endast på vinst. Du kommer åt dina pengar när du vill, och efter tre år kan du lyfta pengar utan kostnad.

Du kan ge sammanlagt 4 999 euro inom 3 års tid som gåva till nära anhöriga utan gåvoskatt. 

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​