• Vuxen med sjukkostnadsförsäkring hos Alandia Försäkring

    Vad händer om du blir sjuk?

    Om du blir sjuk eller råkar ut för en skada kan en sjukkostnadsförsäkring ge dig möjlighet att söka vård där du känner att du får den bästa och snabbaste hjälpen.

Sjukkostnadsförsäkring

En sjukkostnadsförsäkring ger dig möjlighet att söka vård där du känner att du får den bästa och snabbaste hjälpen om du blir sjuk eller råkar ut för en skada. Du kan söka privatvård inom hela landet och även i Sverige. Försäkringen ersätter kostnader för vård och mediciner. Den ersätter också kostnader för skada på tänder om skadan beror på olycksfall.

Försäkringen kan tecknas från 10 år och senast det året man fyller 60 år.

Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år.

Vad ingår i försäkringen?

Vårdkostnader

Försäkringen ersätter kostnader för undersökning och vård av läkare och hälsovårdspersonal. Du kan söka ersättning för kostnader som uppstår i samband med vård inom den offentliga sektorn eller för privatvård, både inom landet och i Sverige. Du kan själv välja var du ska vårdas.

Försäkringen ersätter kostnader för av läkare ordinerade mediciner som godkänts av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Försäkringen ersätter kostnader för vårddagsavgifter, d.v.s. kostnaden för om du behöver avdelningsvård på sjukhus. Vårddagsavgiften till sjukhus ersätts till högst 62 euro/dag.

Viktigt att veta om försäkringen:

Ansök om ersättning

Till din ansökan behöver vi faktura/kvitto i original. Vid ansökan om ersättning för privatläkarbesök behöver vi även ditt beslut från FPA. Om du har ordinerats mediciner ska du lämna apotekskassakvitto samt recept/utskrift från apoteket.

Obs! Om du söker ersättning via nätbanken, spara alla kvitton för en eventuell granskning.

Ansök från FPA först
Kostnaderna ersätts till den del de inte ersätts med stöd av någon lag. Därför ska du först ansöka om ersättning hos FPA innan du söker ersättning från oss. Du ska söka ersättningen från FPA inom sex månader från det att kostnaden uppkom. Ersättningen från oss måste du söka inom ett år. Ersättningen från oss är skattefri.
 
Självrisk och ersättningsbelopp
Försäkringen har en självrisk på 151 euro per sjukdomsfall eller olycksfall. Det sammanlagda ersättningsbeloppet under försäkringstiden är 61 900 euro.
 
Kostnader som inte ersätts
Kostnader ersätts inte om de beror på bl.a. graviditet eller avbrytande av graviditet, hälsokontroll eller vaccinering, fysikalisk vård, kontroll av syn eller anskaffande av glasögon, kontaktlinser eller medicinska hjälpmedel och resor. Ersättning betalas inte heller för sjukdom eller skada som uppkommit i tävlingar, matcher eller av för dem ordnad träning som ordnats av idrottsförbund eller förening eller av annan träning som ingår i träningsprogram.
 
Premie

Premien baseras på ålder.

Du får rabatt på premien enligt följande:

  • 3 % vid betalning kvartalsvis
  • 4 % vid betalning halvårsvis
  • 6 % vid betalning en gång/år

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​

Boka tid för möte?

Här kan du enkelt boka tid för möte eller skicka dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.