Olycksfallsförsäkring för dig som är över 70 år | Alandia Försäkring
 • Äldre man med olycksfallsförsäkring

  Oavsett ålder är det viktigt med olycksfallsförsäkring

  De flesta olyckor sker i hemmet eller i din närmiljö. Se till att du får ersättning för dina vårdkostnader - vi har olycksfallsförsäkring utan övre åldersgräns och utan självrisk.

Olycksfallsförsäkring för dig som är över 70 år

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.
Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

En privat olycksfallsförsäkring ersätter dina vårdkostnader utan självrisk om du råkar ut för olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppsskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt.

Försäkringen finns i tre olika alternativ. I alla alternativ ingår alltid vårdkostnader och ersättning för bestående men.

Försäkringen tecknas från 70 år och har ingen övre åldersgräns. 

Vad kan ingå i försäkringen?

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård och ordinerade mediciner. Fysioterapi ersätts, och även naprapati, kiropraktik, osteopati och rehabkort på gym kan ersättas till följd av olycksfall som krävt läkarvård. Glasögon som skadats i ett olycksfall som krävt läkarvård ersätts med maximalt 500 euro.
Ersättning för bestående men
Om olycksfallet föranleder ett fullständigt bestående men utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Vid partiellt bestående men utbetalas en så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden anger. Ersättningen är skattefri inkomst.
Dödsfallsersättning
Om den försäkrade avlider till följd av ett olycksfall inom tre år räknat från olycksfallsdatumet, utbetalas avtalad försäkringssumma åt namngiven förmånstagare om inte annat skriftligt överenskommits.  Du väljer själv om försäkringen ska omfatta dödsfallsersättning.

Viktigt att veta om försäkringen:

Ansök om ersättning
Till din ansökan behöver vi faktura/kvitto i original. Om du har ordinerats mediciner ska du lämna apotekskassakvitto samt recept/utskrift från apoteket.
Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter bl.a. inte övernattnings- och resekostnader och vårdkostnader som beror på sjukdom.
Ersättning oberoende av andra försäkringar
Alandias olycksfallsförsäkring är inte samordningsbar med någon lagstadgad försäkring. Det gäller bestående men och dödsfallsersättningen. Det betyder t.ex. att du kan få ersättning för bestående men både från din lagstadgade trafikförsäkring och från din privata olycksfallsförsäkring om du skulle råka ut för en bilolycka och fått bestående men. Detta gäller dock inte vårdkostnaderna som alltid betalas ut från den lagstadgade försäkringen i första hand.
Ersättningsbelopp
 • Alt. 1. Ersättningen för vårdkostnader är högst 2 520 euro per skada. Engångsersättning vid bestående men är högst 16 800 euro (beroende på invaliditetsgrad).
 • Alt. 2. Vårdkostnader högst 5 000 euro per skada. Engångsersättning vid bestående men är högst 25 000 euro (beroende på invaliditetsgrad). Dödsfallsersättning är 2 000 euro.
 • Alt. 3. Vårdkostnader högst 7 500 euro per skada. Engångsersättning vid bestående men är högst 25 000 euro (beroende på invaliditetsgrad). Dödsfallsersättning är 2 000 euro.
Premie
 • Årspremie för alt. a) 39€
 • Årspremie för alt. b) 75€
 • Årspremie för alt. c) 115€

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​