Olycksfallsförsäkring | Alandia Försäkring

Olycksfallsförsäkring

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.
Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

En privat olycksfallsförsäkring ersätter dina vårdkostnader utan självrisk om du råkar ut för olycksfall. Med olycksfall avses en plötslig, yttre händelse som orsakar kroppskada och som inträffar utan den försäkrades avsikt.

Beroende på hur din situation ser ut kan du välja mellan heltidsolycksfallsförsäkring eller fritidsolycksfallsförsäkring:

  • Om du t.ex. studerar, är vårdledig, egenföretagare, inte jobbar heltid eller är pensionär behöver du en heltidsolycksfallsförsäkring. Den gäller dygnet runt, både hemma och i skolan eller på arbetet.
  • Om du arbetar heltid är du lagstadgat olycksfallsförsäkrad under arbetstiden och på vägen till och från arbetet. Då kan du komplettera med en fritidsolycksfallsförsäkring som gäller under din fritid.

I olycksfallsförsäkringen ingår alltid vårdkostnader och ersättning för bestående men. Du väljer själv om försäkringen ska omfatta även dagsersättning och dödsfallsersättning.

Försäkringen gäller även under idrottsutövning.

Försäkringen ersätter både offentlig och privatvård på Åland.

Den här försäkringen är i kraft till utgången av den försäkringsperiod under vilken den försäkrade fyller 70 år. Därefter förnyas försäkringen enligt olycksfallsförsäkring för dig över 70 år.

Vad kan ingå i försäkringen?

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård och ordinerade mediciner. Fysioterapi ersätts, och även naprapati, kiropraktik, osteopati och rehabkort på gym kan ersättas till följd av olycksfall som krävt läkarvård. Glasögon som skadats i ett olycksfall som krävt läkarvård ersätts med maximalt 500 euro.
Ersättning för bestående men
Om olycksfallet föranleder ett fullständigt bestående men utbetalas det avtalade försäkringsbeloppet. Vid partiellt bestående men utbetalas en så stor del av försäkringsbeloppet som invaliditetsgraden anger. Ersättningen är skattefri inkomst.
Dagsersättning
Om du råkar ut för ett olycksfall och blir helt arbetsoförmögen betalar vi ut den avtalade dagsersättningen. Ersättningen betalas ut från den dag läkarvården påbörjades och under högst ett år räknat från dagen för olycksfallet. Ersättningen är som regel skattepliktig. Dagsersättning betalas inte ut p.g.a. idrottsskador.  Du väljer själv om försäkringen ska omfatta dagsersättning.
Dödsfallsersättning

Dödsfallssumman är arvsskattepliktig inkomst för mottagaren då mottagaren är nära anhörig till den försäkrade. Med nära anhörig avses t.ex. maka, make, barn, barnbarn och föräldrar. Med nära anhörig avses i beskattningen även sambo, i de fall sambon har eller har haft ett gemensamt barn med den försäkrade eller om sambon tidigare varit gift med den försäkrade.
Då dödsfallssumman utbetalas på basis av ett förmånstagarförordnande till någon annan än nära anhörig är hela ersättningen skattepliktig kapitalinkomst för mottagaren.

 

Viktigt att veta om försäkringen:

Ansök om ersättning
Till din ansökan behöver vi faktura/kvitto i original. Om du har ordinerats mediciner ska du lämna apotekskassakvitto samt recept/utskrift från apoteket.
Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter bl.a. inte vårdkostnader som beror på sjukdom.
Ersättning oberoende av andra försäkringar
Alandias olycksfallsförsäkring är inte samordningsbar med någon lagstadgad försäkring. Det gäller dagsersättning, bestående men och dödsfallsersättningen. Det betyder t.ex. att du kan få ersättning för bestående men både från din lagstadgade trafikförsäkring och från din privata olycksfallsförsäkring om du skulle råka ut för en bilolycka och fått bestående men. Detta gäller dock inte vårdkostnaderna som alltid betalas ut från den lagstadgade försäkringen i första hand.
Ersättningsbelopp
Ersättningen för vårdkostnader är högst 10 000 euro per olycksfall. Ersättningsbeloppen för bestående men, dagsersättning och dödsfallsersättning är beroende av vilket försäkringsalternativ du valt.
Egen företagare
För egenföretagare är premien för olycksfallsförsäkringen avdragbar i beskattningen. Dagsersättningen är skattepliktig inkomst förutom de fall då dagsersättningen betalas ut till försäkringstagaren och bolagsformen är AB, KB eller ÖB.
Premier

Premien beror på försäkringsalternativ, samt om den försäkrades yrke tillhör riskklass 1 eller 2.

Riskklass 1
IT-branschen, kontorspersonal, studerande, försäljare, reklamtecknare, läkare, frisör, dekoratör, sömmerska, guide, musiker, optiker, lärare m.fl.

Riskklass 2
Chaufför, städare, veterinär, grävmaskinförare, murare, målare, timmerman, svetsare, VVS-arbetare, fartygsbesättning, lots, bagare, elektriker, plåtslagare m.fl.

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​