Livförsäkring | Alandia Försäkring
  • Varför ska jag ha livförsäkring?

    Vartefter livet förändras blir behovet av trygghet ofta mer påtagligt. Om ni skaffar bostad, gifter er eller får tillökning i familjen. Med utökat ansvar ökar också de ekonomiska riskerna, då kan det vara klokt att teckna en livförsäkring.

     

Livförsäkring

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.
Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

Alla tänker vi att olyckor och dödsfall drabbar andra, inte oss själva. Men tänk OM det ändå händer dig eller din livskamrat något, hur kommer din familj att klara sig då? Finns de ekonomiska förutsättningarna där?

En ordnad ekonomi är en viktig del av livets grundtrygghet. Vartefter livet förändras blir behovet av trygghet ofta mer påtagligt, t.ex. om ni skaffar bostad, gifter er eller får tillökning i familjen. Med utökat ansvar ökar också de ekonomiska riskerna, och då kan det vara klokt att teckna en livförsäkring eller se över den du redan har.

Frågor du kan ställa dig:

  • Har du bostad-/huslån?
  • Är det någon som blir kvar med dina skulder? Har du borgenär för ditt lån?
  • Har du familj/barn?

Livförsäkring   För dig med familj - tänk igenom vilket belopp du ska ha på din livförsäkring

För att trygga familjens ekonomi vid ett dödsfall borde dödsfallssumman motsvara familjens lån, vårdnadshavarnas netto­inkomst under ett år samt 20 000 euro per barn som ska försörjas.

Parförmån livförsäkring   Parförmån. 20% lägre årspremier

Privatpersoner kan också teckna en livförsäkring med par­förmån. Försäkringarna beviljas som två skilda livförsäkringar och en eventuell dödsfallssumma utbetalas skilt från vardera försäkring. Försäkringarnas skyddsnivå kan vara olika. I en livförsäkring med parförmån är årspremierna 20 % lägre.

Dödsfallssumma och försäkringspremier

Dödsfallssumman är konstant fram till dagen innan försäk­ringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år. Efter detta sjunker dödsfallssumman fram till försäkringstidens slut. Försäkringspremien stiger årligen med åldern fram till det år den försäkrade fyller 65 år. Därefter stiger inte försäkringspremien längre årligen med åldern.