• Man med arbetsoförmåga som tittar på soluppgång och dimma

    Vad händer om du blir sjuk och inte kan arbeta som vanligt?

    En försäkring gällande arbetsoförmåga hjälper dig att ekonomiskt klara av situationen vid kortare och längre arbetsoförmåga. I synnerhet är det viktigt om du är egen företagare.

Arbetsoförmåga

Om du blir sjuk och inte kan arbeta som vanligt kan det innebära att din och din familjs ekonomi försämras, i synnerhet om du blir sjuk under en längre tid.

FPA betalar sjukdagpenning som ersättning för inkomstbortfall i samband med arbetsoförmåga, men ersättningen är inte lika stor som din lön. En försäkring gällande arbetsoförmåga är därför ett viktigt komplement. Från försäkring gällande arbetsoförmåga betalas en på förhand överenskommen dagsersättning, och med den kan du kompensera det inkomstbortfall som beror på arbetsoförmågan.

Genom att kombinera försäkringen gällande arbetsoförmåga med en sjukkostnadsförsäkring har du ett bra skydd om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Alternativt kan du kombinera försäkringen gällande arbetsoförmåga med en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen kan beviljas personer i åldern 15-58 år.

Försäkringen upphör senast den dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 63 år.

Vad ingår i försäkringen?

Dagsersättning vid temporär arbetsoförmåga

Dagsersättning betalas för så många dagar som arbetsoförmågan oavbrutet fortgår över självrisktiden. När du tecknar försäkringen tar du själv ställning till hur lång självrisktid du vill ha. Vilken självrisktid som är lämplig kan bero på t.ex. hur länge du får lön från din arbetsgivare om du blir sjukskriven. Dagsersättningen är beskattningsbar förvärvsinkomst.

Du kan göra följande val när det gäller självrisktid och utbetalningsbelopp:

  • Självrisktid: 9, 30, 60 eller 90 dagar
  • Utbetalningsbelopp: 10 euro - 400 euro/ dag
  • Utbetalningstid: 365 dagar
Engångsersättning vid bestående arbetsoförmåga
Om du skulle drabbas av bestående arbetsoförmåga får du en engångsersättning. När du tecknar försäkringen kan du välja ersättningsnivå mellan 10 000 och 300 000 euro. Vilken ersättningsnivå som är lämplig för dig beror på hur din livssituation ser ut. Ersättningen är skattefri.

Viktigt att veta om försäkringen:

Premier

Premien baseras på vilken dagsersättningssumma du väljer.

Du får rabatt på premien enligt följande:

  • 3 % vid betalning kvartalsvis
  • 4 % vid betalning halvårsvis
  • 6 % vid betalning en gång/år

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.​

Boka tid för möte?

Här kan du enkelt boka tid för möte eller skicka dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.