Sök ersättning | Alandia Försäkring
  • Kvinn vid blå dörr för sök ersättning vid Alandia Försäkring

    Vill du söka ersättning?

    Välj vilken typ av ersättning det gäller så hittar du smidigt rätt formulär eller blankett här nedanför.

Sök ersättning

Vilken typ av ersättning gäller det? Välj här nedanför, så hittar du snabbt rätt blankett!

Här hittar du blanketter för ersättningsansökan. Om något är oklart, ta kontakt med oss så hjälper vi dig!

Barn- och ungdomsförsäkring
Fullmakter
  • Du kan om du vill ge fullmakt till en annan person att uträtta dina försäkrings- och skadeärenden genom att skicka en fullmakt till oss. Våra fullmakter hittar du här!

För att kunna öppna skadeanmälan/ersättningsansökan (pdf) behöver du Acrobat Reader, ladda ner

Skadeanmälan och bilagor kan skickas ofrankerade (utan frimärke) inom Åland till denna adress:

Eget svar
Alandia Försäkring
Avtal 22100/303
AX-22103 MARIEHAMN
ÅLAND

Här får du mer information om du inte är nöjd med skadebeslutet.