SOS service | Alandia Försäkring

SOS service

Försäkrings Ab Alandia samarbetar med SOS International i Köpenhamn. SOS International betjänar våra försäkringstagare dygnet runt.

Du kan ta kontakt med SOS International vid svåra sjukdomsfall eller olycksfall som förutsätter hemtransport eller vidtagande av andra specialåtgärder i anslutning till sjukvården.

SOS International kontaktas av den vårdande läkaren eller på hans uppdrag av researrangörens guide. 

Hemtransporten måste vara motiverad med hänsyn till patientens hälsotillstånd och den arrangeras endast på läkarordination samt med Försäkrings Ab Alandias förhands godkännande.

För lättare sjukdomsfall ber vi dig betala kostnaderna på plats och lämna in originalkvittona till oss efter hemkomst. Vid dyrare vårdkostnader/ sjukhusvistelser ber vi dig vid behov ta kontakt direkt med oss för eventuell direktfakturering från sjukhuset.

Telefon: +45-7010 50 54

Telefax: +45-7010 50 56