Anmäl skada | Alandia Försäkring
  • Hand som håller i mobil med Alandia Försäkrings resekort

    Få ditt resekort enkelt i mobilen

    Du kan få årsreseförsäkringskortet som app till din mobil - smidigt och enkelt!

Anmäl skada

Reseförsäkring (resenär)

Resgodsförsäkring

Anmälan och bilagor skickas till denna adress:

Alandia Försäkring
Reseförsäkring
PB 121
AX-22101 MARIEHAMN

Från utlandet AX-22101 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND

Viktigt att tänka på:

Sjukdom och olycksfall
Spara kvitton och intyg från läkaren. Betala på plats om du kan. Spara recept och kvitto över inköpt medicin samt kvitto på transport till och från läkaren. Om du måste vårdas på hotellet ska du begära intyg av läkaren över detta, samt för hur många dagar. Detsamma gäller för barn under 16 år som behöver ha en vuxen som vårdare. Är kostnaderna stora kan du be att få en faktura som vi kan betala, eller kontakta SOS-International. En sjuktransport hem ersätts endast efter att vi på förhand har godkänt transporten. Extra hemresekostnader ersätts om det efter medicinsk bedömning anses vara nödvändigt. Efter att du kommit hem ersätts endast vård hos offentlig vårdgivare. Ansökan om ersättning skall göras inom ett år. Vid sjukdom ersätts vårdkostnader under högst 120 dagar och vid olycksfall 3 år.
Annullering
Annullera din resa hos arrangören/flygbolaget så snart du kan. Be om svar på din annullering samt intyg över hur mycket du får tillbaka. Skaffa ett läkarintyg som styrker att du inte kan resa. Intyget måste vara i kraft senast när resan ska starta. Vid nära anhörigs sjukdom eller dödsfall, skaffa läkarintyg eller dödsfallsintyg samt intyg över släktskapet. Om du har råkat ut för en stor egendomsskada, dokumentera skadan. Skaffa intyg från myndighet eller skadeförsäkringsbolag.
Försening/missad anslutning
Skaffa intyg över förseningen där orsak och hur lång förseningen var framgår. Kontakta researrangören för att boka om biljetten.
 
Avbruten resa
Om någon nära anhörig har blivit livshotande sjuk eller avlidit på hemorten och du vill avbryta din resa kan du själv boka om din returbiljett, eller köpa en ny till skäligt pris, och söka ersättning efteråt. Vid paketresa ges ersättning för förlorade resdagar både till den som är nära anhörig och till medresenären om det är två personer på resa och båda reser hem. Om resan avbryts p.g.a. egen sjukdom eller olycksfall bedöms det på medicinska grunder om det är nödvändigt att återvända hem i förtid. Sjukhusvistelse räknas som avbrott i resan och ersätts som förlorade resdagar både till den som varit inlagd och till medresenär. Medresenären ersätts under förutsättning att han eller hon också hade reseförsäkring hos oss. Resa tillbaka till resmålet ersätts om du har arbete eller studier som väntar.
 
Väntan
Om du måste vänta mer än sex timmar på platsen för avresa eller platsen där hemresan startar kan du ansöka om ersättning för väntetiden. Ersättning är 35 EUR för varje sex timmars period som följer efter de första sex timmarna som inte ersätts alls. Ett förseningsintyg ska lämnas in för att styrka väntetiden.
 
Ersättning för bestående men, dödsfall, dagsersättning
I försäkringsbrevet skrivs ut hur stor bestående men-, dödsfallsersättning och dasersättning som ingår i försäkringen. Ersättningen utbetalas om den försäkrade genom ett olycksfall har drabbats av bestånde men, har avlidit eller är sjukskriven. Ersättning för bestånde men betalas enligt invaliditetsklass. Dödsfallsbeloppet betalas till anhöriga eller namngiven person i försäkringsbrevet. Dagsersättning betalas till den försäkrade för den tidslängd som sjukskrivningen varar. Ersättningen är skattepliktig och betalas för sju dagar per vecka. Längst betalningstid är 365 dagar från dagen för olycksfallet.
 

Du kan om du vill ge fullmakt till en annan person att uträtta dina försäkrings- och skadeärenden genom att skicka en fullmakt till oss.