Hyresgästinformation | Alandia Försäkring

Hyresgästinformation

Viktig information

I dokumentet nedan har vi samlat ihop viktig information för er som bor eller önskar bo hos oss. Dokumentet innehåller tips, råd, ordningregler och annat som kan vara viktigt att veta.

Uppsägning

Uppsägning sker skriftligen genom blanketten nedan. Uppsägningstiden är en kalendermånad, om lägenheten exempelvis sägs upp 5 mars gäller således kontraktet till den sista april.

Vid utflyttning

Vid en flytt är det säkert mycket mer än en sak att tänka på, vi har därför samlat några av de viktigaste punkterna i dokumentet nedan.

Utlåsning

Kostnad för utlåsning enligt gällande prislista.

Journummer

020 - 52 52 112
Under kontorstid hänvisar vi dig till våra vanliga kontaktuppgifter.