Vattenskoterförsäkring | Alandia Försäkring

Beskriv din båt så får du vår offert inom kort

Saknas din båt i listan? Skriv då in eller beskriv din båtmodell i textfältet så kan vi hjälpa dig ändå.

Vattenskoterförsäkring

Vattenskotern är ett härligt färdmedel som ger stor körglädje och frihetskänsla! Den är smidig vid korta, spontana turer och upplevs av många som mer lekfull än en båt. Precis som en båt kan dock en vattenskoter bli stulen och gå på grund - försäkra din vattenskoter hos oss så hjälper vi dig om olyckan är framme!

På den här sidan kan du läsa om fördelarna med vår vattenskoterförsäkring och se exempel på vad du kan ersättas för. För fullständig information om försäkringen, dess begränsningar och aktsamhetskrav, se våra Båtförsäkringsvillkor.

Jämför vår hel- och delförsäkring för vattenskoter

Med vår delförsäkring för vattenskoter är du skyddad vid brand, stöld och skadegörelse men inte sjöskador. Därför passar vattenskoterförsäkringen dig som kör i välkända vatten och vill ta eget ansvar för din vattenskoter till sjöss. I delförsäkringen ingår också ansvar och rättsskydd.

Med vår helförsäkring får du ett heltäckande skydd - allt som ingår i delförsäkringen plus ersättning för kollision, grundstötning och andra sjöskador.

Se vad som ingår och jämför våra vattenskoterförsäkringar i tabellen nedan.

 

Det här ingår

Helförsäkring

Delförsäkring

Grundstötning

 

Kollision

 

Andra sjöskador

 

Skador vid uppläggning och transport

Brand

Stöld och skadegörelse

Rättsskydd

Ansvar

 

Försäkringsvillkor

Läs våra försäkringsvillkor innan du tecknar vattenskoterförsäkring, för mer information om var försäkringen gäller och vilka aktsamhetskrav vi har. I villkoren kan du också läsa om de tillägg som du kan teckna till helförsäkringen för att anpassa den till dina behov.

Försäkringsvillkoren för vattenskoter är desamma som för båt.

Vad vår vattenskoterförsäkring täcker

Med vår vattenskoterförsäkring kan du få ersättning om

  • din vattenskoter blir skadad
  • vid grundstötning, kollision eller annan sjöskada (gäller endast om du har vår helförsäkring)
  • vid förvaring, oavsett om vattenskotern förvaras på land eller till sjöss
  • på grund av stöldförsök skadegörelse
  • i samband med sjösättning eller upptagning
  • på grund av brand, blixtnedslag eller explosion
  • din vattenskoter blir stulen
  • du orsakar skada på person eller annans ägodel i samband med att du använder den försäkrade vattenskotern
  • du hamnar i rättstvist och behöver juridisk hjälp.

Vattenskoterförsäkringen omfattar också navigationsutrustning, sjökläder och andra tillbehör. Den gäller både när du själv kör och när du lånar ut vattenskotern.

Utöver ersättning för att åtgärda själva skadan får du ersättning för andra utgifter som kan uppstå i samband med olycka.

Självrisk

Hos oss kan du påverka din självrisk genom att vidta säkerhetsåtgärder, som att förvara vattenskotern inlåst när den står på land. Genom att välja en högre självrisk sänker du försäkringspremien.

Tillägg till helförsäkringen

Om du har vår helförsäkring kan du teckna tillägg för exempelvis stillestånd, som ger ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda vattenskotern.

Vanliga frågor

Vi får ofta frågor från vattenskoterägare som rör villkoren för vår försäkring. Här kan du ta del av några vanliga frågor och svar.

Gäller försäkringen om vattenskotern skadas av grus och sand från botten? Nej. Vattenskoterförsäkringen täcker skador vid oväntad och plötslig grundstötning. Den täcker inte skador som uppstått för att du med avsikt kört på grunt vatten, till exempel i samband med att du tagit upp vattenskotern på land.

Kan jag lämna skotern vid bryggan? Ja. För att vattenskoterförsäkringen ska gälla ska den vara säkert förtöjd. Lämnar du den utan uppsikt behöver du låsa fast den.

Måste vattenskotern ha startspärr? Ja och nej! För att du ska kunna försäkra din vattenskoter hos oss ska den antingen ha startspärr eller spårsändare (eller båda).

Hur ska jag låsa trailern för att försäkringen ska gälla? Handsken på trailern ska låsas med kulhandskelås eller så kan du låsa fast trailern med kätting och lås.