Vanliga frågor och svar | Alandia Försäkring

Vanliga frågor och svar

Hur gör jag för att få e-faktura?

Anmäl via din internetbank att du önskar få fakturan skickad elektroniskt till banken. Du hittar oss under namnet alandia båtförsäkring. Passa på att anmäla nästa gång du betalar en faktura till oss – då har du enkelt uppgifterna du behöver till hands.

Manuell fakturabetalning?

Manuella fakturor betalas till vårt konto ÅAB IBAN: FI94 6601 0001 0840 86, SWIFT/BIC: AABAFI22

Vad ingår i hel-respektive delförsäkring?

Det är en viktig skillnad mellan alternativen. Helförsäkringen ger ett mer omfattande skydd än delförsäkringen, skillnaden består i att helförsäkringen även omfattar sjöskador medan delförsäkringen inte gör det. Om du använder båten på ett sätt som gör att du väljer bort sjöskademomentet har du ändå ett bra skydd i delförsäkringen.

Båda försäkringstyperna ger en bra ansvars- och rättsskyddsförsäkring och ett fullgott skydd då du förvarar och transporterar båten på land. Båda försäkringstyperna omfattar även brand, stöld och skadegörelse.

Tillägg kan inte tecknas för halvförsäkringen. Skillnaderna mellan Alandias hel- och delförsäkring framgår av illustrationen.

För varje år utan skador får du 10 procent rabatt på din självrisk. Om du varit kund i exempelvis fem år och inte haft några skador på din båt har du en rabatt på 50 procent. Den högsta rabatt du kan uppnå är 60 procent. Rabatten kan användas vid sjö-, uppläggnings-, transport- eller brandskador. Om din försäkrade båt råkar ut för en sådan skada och du har uppnått en rabatt på 50 procent betyder det att den självrisk, som du själv står för, endast är hälften av den summa som anges i ditt försäkringsbrev.

Hur kan jag göra ändringar i försäkringsskyddet?

Ändringar meddelar du enkelt via Mina sidor här på webben. Du kan även skicka mail till fritidsbat@alandia.com eller ringa oss på tel +358 (0)18-29 000

Räcker det som uppsägning att jag lämnar fakturan obetald?

Nej, uppsägning av försärking ska göras skriftligt. Kontakta oss via Mina sidor eller via mail till fritidsbat@alandia.com

Kan jag få en annan förfallodag på min faktura?

Det går oftast bra; maila eller ring oss så ordnar vi det.

Jag har fått ett brev om att jag har pengar tillgodo. Hur gör jag?

Du kan meddela ditt kontonummer via ett meddelande från Mina sidor eller om du föredrar vanligt mail till fritidsbat@alandia.com. När du har anmält ditt bankkonto till oss tar det ca fem bankdagar innan pengarna syns på ditt konto.

Jag kommer att flytta/har flyttat, vad ska jag göra?

Meddela oss din nya adress via Mina sidor eller vanligt mail till fritidsbat@alandia.com

Vad händer med min bonus då jag har en skada?

Ett bonusavdrag på 10 procent görs vid vissa typer av skador ­– det vill säga sjö-, uppläggnings- och transportskador. Vid övriga skador görs inga bonusavdrag. Avdraget görs då följande försäkringsperiod börjar. Bonusen stiger igen efter ett skadefritt år.

Är försäkringen i kraft vid kappsegling?

Ja, försäkringen gäller vid kappsegling. Observera dock att din självrisk höjs om din båt skadas i en kappsegling. Först betalar du den självrisk, som nämns i ditt försäkringsbrev, och dessutom betalar du 10 procent av skadebeloppet.

Hur högt är ansvarsförsäkringens maximala ersättningsbelopp?

Alandias försäkring innehåller alltid en ansvarsförsäkring. Det maximala ersättningsbeloppet är 2 000 000 EUR vid personsskador och 1 000 000 EUR vid sakskador.

Gäller försäkringen under vintern?

Ja, den gäller på vintern både i sjön och på land och utan förhöjd självrisk. Du behöver inte heller meddela oss när båten tas upp eller sjösätts.

Hur fördelar sig försäkringspremien under sommar-respektive vintermånaderna?

Premieförbrukningen varierar under året och är högst under sommarmånaderna då risken för skador är som störst. Fördelningen framgår bäst ur illustrationen nedan:

Gäller försäkringen även i insjöarna?

Ja, den gäller på alla sjöar och vattendrag i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Till Danmark räknas dock inte Färöarna och Grönland.

Ersätter försäkringen grundstötningar?

Ja, den ersätter skador som uppstår vid en grundstötning om du har vår helförsäkring. En grundstötning klassar vi som en sjöskada.

Hur stort skall försäkringsbeloppet vara?

Försäkringsbeloppet skall motsvara det totala värdet av den egendom, som du vill försäkra, och skall vara så nära dagens marknadsvärde som möjligt. Till det som ska beaktas hör förutom båt och motor även trailer, navigeringsutrustning och övrig utrustning som behövs för båtlivet.

Hör min båttrailer till försäkringen?

Ja, din trailer kan även inkluderas i båtförsäkringen för brand och stöldskador. Kom ihåg att räkna med trailerns värde i försäkringsbeloppet. Lagstadgad trafikförsäkring ingår däremot inte och erbjuds inte av Alandia.

Hur kan jag bli kund hos Alandia?

Det är lätt att bli kund hos Alandia. Ring oss på 020 52 52 52, skicka e-mail till vene@alandia.fi eller gå in på vår hemsida www.alandia.fi och begär en offert. Vi kontaktar dig under kontorstid för att hitta rätt lösning just för dig. Glöm inte att säga upp din gamla försäkring eftersom båtförsäkringar inte avslutas automatiskt som bilförsäkringar.

Vad skall jag göra vid skada?

Vid akuta situationer, ring det allmänna nödnumret 112, sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70. Följ nödcentralens anvisningar, avbryt inte kontakten förrän du fått lov och förbered dig på att berätta följande:

  • båtens namn och kontaktuppgifter
  • exakt var olyckan skett
  • vad som har hänt
  • hur många människor som är i fara och om det finns skadade
  • hurdan hjälp som behövs.

När den akuta situationen lugnat sig anmäler du skadan så fort som möjligt till oss. Vi kontaktar dig sedan under kontorstid för att gå igenom läget. Tillsammans hittar vi den bästa lösningen för att så snabbt som möjligt få skadan reparerad.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor kring försäkringen, din båt eller vattenskoter.

 

Begär offert på Alandias Båtförsäkring