• Vi testar vad andra lovar!

    Alandia synar båt- och sjölivsbranschen i sömmarna. Vi testar utrustning som du litar på ombord.

Branschen får bakläxa i plottertest

En farled som går på fel sida om sjömärket. En utplacerad prick som inte finns i verkligheten. Och kritiska sjömärken som försvinner vid zoomning. Alandias nya test av digitala sjökort visar att plotterbranschen inte har orsak att luta sig tillbaka.

Alandias plottertest 2014 skapade stort rabalder. Plotterbranschen intog försvarsställning medan båtfolket hurrade, i alla fall enligt brevskörden som Alandia fick efteråt.

Debatten som följde kulminerade på Stockholms båtmässa. Under ledning av Robert Aschberg diskuterade experterna plottrar och säker navigering.

Så vad har hänt sedan dess?

– I årets upplaga av vårt plottertest ser vi en del förbättringar men också en rad problem. Det absolut viktigaste är att du som båtägare uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz Corsman som är testansvarig på Alandia Båtförsäkring.

Precis som 2014 ligger fokus för Alandias plottertest på navigationssäkerhet.

– Det beror på att det inte har skett någon minskning i antalet grundstötningar och tillbud som beror på att apparaturen hanteras fel samt brister i sjökortsplotter och elektroniska sjökort. Vi testade inte funktionaliteten, den sidan har belysts väl av flera båtmagasin, säger Corsman.

Merparten av testerna genomfördes i en testbänk där samtliga plottrar matades via NMEA 0183/NMEA 2000 av en simulator. Det innebar att testerna blev likvärdiga och utan påverkan av yttre faktorer.

Öar och kobbar försvinner

Om vi spolar bandet till Alandias plottertest 2014 så kan vi konstatera att den testrapporten bjöd på dyster läsning. Till de övergripande problemen hörde bland annat att öar och djupsiffror visades först när du zoomade in så långt att du inte längre hade någon överblick.

Till all lycka har en del hänt sedan dess.

– Vi noterar att kvaliteten på de digitala sjökorten har höjts. Många av de fel vi påpekade i det förra testet har rättats till. Där förtjänar plotterbranschen beröm, säger Corsman.

För den skull har man i branschen inte orsak att luta sig tillbaka. Årets test avslöjar att navigationskritisk information fortfarande försvinner när skepparen zoomar ut för att få ett rimligt framåtseende.

Under testet upptäcktes också potentiellt livsfarliga fel. Bland annat hade en farled dragits på fel sida om ett sjömärke. I ett annat fall hade ett styrbordsmärke som inte finns i verkligheten hamnat i det digitala sjökortet. Alandia rapporterade felen till respektive sjökorts- och plotterleverantör.

– Den öppna frågan är ju ändå hur många andra fel som ännu inte har upptäckts, säger Denniz Corsman.


Sjömärken: Klart som korvspad! Men tänk om det enligt plottern ska finnas ett tredje sjömärke framför dig?

Egen design kan skapa förvirring

När man talar om digitala sjökort ska man skilja mellan rasterkort och vektoriserade kort. Medan rasterkort är en fotografisk avbildning av ett papperssjökort så är källan till vektoriserade sjökort svårare att se och förstå eftersom kedjan av personer som jobbar med produkten blir längre. Dessutom använder leverantörerna olika symbolik och färgsättning i sina vektoriserade sjökort, någon gemensam standard har branschen inte lyckats komma överens om.

Också om informationen stämmer i det vektoriserade sjökortet kan en del information försvinna i plotterhanteringen. Det beror på hur den så kallade kartmotorn i en plotter hanterar och presenterar de olika informationslagren i olika skalor.

– Här ser vi fortfarande stora skillnader mellan tillverkarna och det finns några generella brister, säger Corsman och listar några exempel:

Information saknas om vad som är kortets originalskala och man kan inte gå till originalskala med en knapptryckning. Man tappar information när man zoomar in eller ut men användaren varnas inte när hen använder en skala där viss sjökortsinformation inte längre visas.

– Och en av mina käpphästar: Det saknas snabbval som med ett knapptryck visar all väsentlig och kritisk navigationsinformation genom att presentera sjökortet i dess originalskala, säger Corsman.

Låt dig inte luras av en stor skärm

Han påpekar också att en stor plotterskärm inte betyder att man ser mer information.

– Du kan lätt invaggas i tron att du har all information synlig på en större skärm, men så är det inte. Det kan fortfarande vara så att det finns mer information att hämta i underliggande kartlager som inte träder fram förrän du har zoomat in.

En annan allmän observation han gör handlar om logiken kring själva plotteranvändningen.

– Att förstå och ändra inställningar kan vara svårt för den som bara använder sin plotter under några sommarmånader. Högt på min önskelista för framtidens plottrar finns en förenklad användarvänlighet så att du med några få knapptryckningar kan navigera din båt säkert.

Glöm inte att uppdatera sjökortet

Plotterbranschen må nu visa större gehör för kritik än för tre år sedan. Och de må vara snabbare att rätta fel. Men det betyder ju inte att din plotter automatiskt blir mer säker att använda.

– Sveriges båtägare förväntas uppdatera sina sjökort mer frekvent. På Alandia oroar vi oss över att många drar sig för det extra jobbet och kostnaden som ofta är förknippad med uppdateringar.

Där tycker Denniz Corsman att plotterbranschen skulle kunna erbjuda en morot i form av mera kostnadsfria uppdateringar.

– Frågan som många båtägare ställer sig är om de verkligen ska betala för fel som inte över huvud taget borde finnas i produkten.


– Viktigaste är att du uppdaterar sjökortet i din plotter, säger Denniz Corsman på Alandia.

Följande utrustning ingick i testet

Sjökortsplotter/Typ

Sjökortsleverantör

Garmin GPS 7012

Bluechart

Raymarine E127

Navionics, C-MAP, Rasterkort

Brokes & Gatehouse Zeus Evo2

C-MAP, Navionics

Simrad NSS Evo2

C-MAP, Navionics

Lowrance HDS Carbon

C-MAP

Furuno TZTL12F

C-MAP (Navionics)

Buster plotter Q

C-MAP

Raymarine C120

Navionics

 

 

 

 

Begär offert på Alandias Båtförsäkring

Nyfiken på tidigare plottertest?

Alandia har testat plottrar förut och fick redan då flera viktiga insikter. Med dessa insikter i bakhuvudet gör du säkert ett klokt val! Läs testet från 2014.