Motorbåtsförsäkring | Alandia Försäkring

Båtförsäkring ska vara enkelt och båtlivet ska vara glädjefyllt.

När du helförsäkrar din motorbåt hos oss får du ett omfattande skydd året runt. Med snabb och rätt ersättning. Allt för ett tryggt och trevligt båtliv.

Motorbåtsförsäkring

Du kan anpassa din motorbåtsförsäkring hos oss så att den möter dina behov. Med delförsäkringen får du ansvar och rättsskydd samt skydd för brand, skadegörelse och stöld. Med helförsäkringen får du också skydd mot grundstötning samt andra sjöskador och kan dessutom teckna tillägg, till exempel för skydd mot maskinskada.

Fördelar med vår försäkring för motorbåt

 • Om du förvarar din båt och motor inlåsta i garaget och de blir stulna så betalar du ingen självrisk.
 • Försäkringen gäller när du kör själv, då du lånat ut båten, vid uppläggning, under förvaring och vid transport.
 • Förutom den försäkrade båten omfattas motor, navigationsutrustning, verktyg, sjökläder, båtreservdelar och andra båttillbehör.
 • Du har samma försäkringsskydd året runt, oavsett om du förvarar båten på land eller i vattnet. Aktsamhetskrav vid sjöförvaring tillkommer.

Få ut mer av din båtförsäkring

Genom att försäkra din båt eller vattenskoter hos oss får du ut mer av din båtförsäkring:

 • Försäkringen omfattar släpjolle, båtutrustning och andra ägodelar som hör båtlivet till
 • Påverka din försäkringspremie, bland annat genom val av självrisknivå
 • Betala årsvis eller dela upp betalningen
 • Teckna tilläggsförsäkringar för bland annat maskinskada och stillestånd.

Flexibel försäkringspremie

Storleken på försäkringspremien beror på flera faktorer, bland annat:

 • Försäkringsbelopp – vanligtvis båtens marknadsvärde
 • Den självrisk du väljer
 • Om du har något elektroniskt stöldskydd eller inte
 • Båtens och motorernas märke, modell och ålder
 • Båtens hemmahamn
 • Om även släpjolle och trailer ska omfattas.

Självrisken blir dessutom lägre ju säkrare du hanterar och förvarar din båt. Om båt eller motor blir stulen på land behöver du inte betala någon självrisk alls, om de förvarades inlåsta i garaget.

Del- eller helförsäkring – jämför våra båtförsäkringar

I vår delförsäkring ingår ansvar och rättsskydd samt skydd för brand, skadegörelse och stöld, men inte för sjöskador.

Vår helförsäkring ger ett omfattande skydd som också inkluderar sjöskador, till exempel grundstötning. Med helförsäkringen kan du teckna tillägg som ger dig en komplett båtförsäkring anpassad efter dina behov.

Se vad som ingår och jämför försäkringarna nedan.

Det här ingår

Delförsäkring

Helförsäkring

Grundstötning

 

Kollision

 

Andra sjöskador

 

Skador vid uppläggning och transport

Brand

Stöld och skadegörelse

Rättsskydd

Ansvar

Tillägg till helförsäkringen

Med helförsäkring kan du teckna tillägg, för att utöka båtförsäkringen och anpassa den efter dina behov.

 • Båtplus ger ersättning om båttillbehör, till exempel motor eller plotter, faller i vattnet.
 • Stillestånd ger ersättning om en skada inträffar under sommaren och reparationer drar ut på tiden så att du inte kan använda båten.
 • Alandias Fiskeförsäkring täcker lös sportfiskeutrustning vid brand, stöld och skadegörelse. Läs mer om Alandia Fiskeförsäkring.
 • Maskinskada ersätter skador som uppstått på grund av inre orsaker, på bland annat huvudmotor, bogpropeller och ankarspel om de är upp till 15 år gamla.
 • Utvidgat giltighetsområde kan tecknas för Nordsjön, Medelhavet, Kanarieöarna, Karibien och farvatten i europeiska länder.

Vi har också tillägg för förvärvsanvändning, uthyrning, charter och för höjt ansvarsbelopp för sakskada. För mer information om tilläggen, se Båtförsäkringsvillkoren.

Här gäller båtförsäkringen

Utan tillägg för utökat giltighetsområde gäller Alandia Båtförsäkring

 • på Östersjön och i dess vikar
 • på sjöar och vattendrag i Sverige, Finland, Norge och Danmark (undantag: Färöarna och Grönland)
 • på Kattegatt och Skagerack, öster om linjen Lindesnes - Helgoland - Wilhelmshaven
 • i Saima kanal och Kielkanalen
 • längs norska kusten inom norskt territorialvatten
 • vid förvaring på land i Sverige, Finland, Norge och Danmark samt vid transport inom och mellan dessa länder.
Grundstötning, kollision och andra sjöskador

Om du har vår helförsäkring får du ersättning för skador som uppstår om du går på grund, båten kantrar, sjunker eller något går sönder på mast eller rigg. Vi ersätter dig också om vatten tränger in genom skrov eller genomföringar. Det gäller både under resa och vid förvaring, också då båten vinterförvaras i sjön.

Skador vid uppläggning och transport

Du får ersättning för skador som uppstår i samband med att du sjösätter din båt eller tar upp den på land, transporterar eller förvarar den på land och då du riggar den.

Brand och blixtnedslag

Du får ersättning för skador som uppstår på grund av brand, blixtnedslag eller explosion.

Stöld och skadegörelse

Om din båt eller båtutrustning blir stulen får du ersättning för det. Du får också ersättning för skador som uppstått vid stöldförsök och skadegörelse.

Du kan teckna tillägg för lös sportfiskeutrustning. Läs mer om Alandia Fiskeförsäkring.

Rättsskydd och ansvar

Vi ersätter kostnader som uppstår om du orsakar skada på person eller annans ägodel, i samband med att du använder den försäkrade båten och om du är skyldig att ersätta skadan. Om du hamnar i rättstvist kan vi täcka kostnader för juridisk hjälp.