[Skadeanmälan båt] | Alandia Försäkring

Anmäl skada

Hur anmäler du en skada till oss?

Som privatperson anmäler du din skada här. Identifiering sker med bankinloggning.

Som företag eller förening anmäler du din skada här.

Saknar du bankinloggning, kontakta oss på adressen fritidsbat@alandia.com för vidare anvisning om anmälan och identifikation.

Vid akuta situationer, ring det allmänna nödnumret 112, sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70. Följ nödcentralens anvisningar, avbryt inte kontakten förrän du fått lov och förbered dig på att berätta följande:

  • Fartygets namn och kontaktuppgifter
  • Exakt var olyckan skett
  • Vad som har hänt
  • Hur många människor är i fara, finns det skadade
  • Hurudan hjälp det behövs

När den akuta situationen har lugnat sig anmäler du skadan så fort som möjligt till oss. Efter det kontaktar vi dig under kontorstid för att ge råd och tillsammans hitta den bästa lösningen för att så snabbt som möjligt få skadan reparerad.