Tips och råd | Alandia Försäkring

Tips och råd

  • Vid allvarliga trafikskador är det viktigt att anmäla skadan till oss även fast kostnaderna går på den lagstadgade trafikförsäkringen. Detta ifall det kan bli fråga om ev. bestående men. Anmälan behöver göras inom ett år från skadetillfället
     
  • Vid resor är det viktigt att komplettera med en reseförsäkring då barn- och ungdomsförsäkringen är begränsad i vad den ersätter utomlands, samt att den inte står för någon hemtransport.
     
  • Du som studerar utanför Åland, kom ihåg att kontrollera att du tillhör till FPA eller respektive lands sjukförsäkringskassa, detta krävs för att kunna få full ersättning från din försäkring.