Tips och råd | Alandia Försäkring
 • Barn med Alandias sjuk- och olycksfallsförsäkring

  Bas- eller utvidgad försäkring? Du väljer själv.

  Basförsäkringen ersätter offentlig vård, vill du däremot försäkra dig om privatvård på Åland eller i fastlandet så är det den utvidgade försäkringen du ska välja. Försäkringen har ingen självrisk!

Tips och råd

 • Vid allvarliga trafikskador är det viktigt att anmäla skadan till oss även fast kostnaderna går på den lagstadgade trafikförsäkringen. Detta ifall det kan bli fråga om ev. bestående men. Anmälan behöver göras inom ett år från skadetillfället
   
 • Vid resor är det viktigt att komplettera med en reseförsäkring då barn- och ungdomsförsäkringen är begränsad i vad den ersätter utomlands, samt att den inte står för någon hemtransport.
   
 • Du som studerar utanför Åland, kom ihåg att kontrollera att du tillhör till FPA eller respektive lands sjukförsäkringskassa, detta krävs för att kunna få full ersättning från din försäkring.