Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar | Alandia Försäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.
Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

Sjuk- och olycksfallsförsäkringen för barn och ungdomar ersätter utan självrisk vård- och medicinkostnader både för sjukdom och för olycksfall. Du kan välja mellan bas- och utvidgad försäkring.

Basförsäkringen ersätter offentlig vård. Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i fastlandet. Försäkringen gäller också på studieorten om du studerar t.ex. i fastlandet eller i Sverige.

Både basförsäkringen och den utvidgade försäkringen gäller dygnet runt och under all idrott.

Försäkringen gäller upp till 26 år. 

Vad ingår i försäkringen?

Vårdkostnader
  • Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård och receptbelagda mediciner. Den ersätter också kostnader för skada på tänder om skadan beror på olycksfall. Fysioterapi med remiss från läkare (10 ggr) ersätts till följd av olycksfall.
  • Basförsäkringen ersätter kostnader för offentlig vård. Vård utanför Ålands hälso- och sjukvård ersätts endast med remiss och betalningsförbindelse från Ålands centralsjukhus.
  • Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i fastlandet.
Bestående men och dödsfall
Försäkringen ger ersättning vid bestående men och dödsfall till följd av olycksfall.
Ersättningsbelopp
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. sjukdom: 10 000 euro
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. olycksfall: 10 000 euro
  • Årlig ersättning för bestående men (0-20 år och om invaliditetsgraden är över 50 %) p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
  • Engångsersättning för bestående men p.g.a. olycksfall: 65 000 euro
  • Dödsfallsersättning p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk.

Viktigt att veta om försäkringen:

Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter bl.a. inte receptfria mediciner utskrivna på recept ordinerade för sjukdom, övernattnings- och resekostnader, hälsokontroller, vaccinationer och tandvård/tandläkarkontroller. Fysioterapi till följd av sjukdomsbesvär ersätts inte och inte heller förälders kostnader.
Ansök om ersättning inom ett år
Ansökan om ersättning för vårdkostnader och mediciner behöver lämnas in inom ett år från datumet för läkarbesöket eller medicinuttaget. För kostnader som är från över ett år tillbaka utbetalas ingen ersättning.

Privatläkarkostnader, där du har rätt till lagstadgad FPA-ersättning, behöver dock lämnas in inom sex månader. Alternativt kan du själv söka ut ersättningen från FPA först och lämna FPA-beslutet vid ersättningsansökan.

Skador orsakade av motorfordon
Försäkringen är frivillig vilket innebär att lagstadgade försäkringar alltid träder in först vid ersättning av vårdkostnader, exempelvis vid skador orsakade av försäkringspliktiga motorfordon såsom t.ex. motorcross och fyrhjuling. Ersättning för bestående men och dödsfall påverkas dock inte, endast vårdkostnaderna, därför är det viktigt att anmäla skadan även till oss då det handlar om allvarliga olycksfall orsakade av motorfordon.
Premier

Premien är bunden till konsumentprisindex.

Basförsäkring
Försäkringen kostar:

  • 0-26 år: 100 euro/år

Utvidgad försäkring
Försäkringen kostar:

  • 0-26 år: 200 euro/år

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

Skadat tänderna?

Om ditt barn/du har råkat ut för en olycka är det viktigt att anmäla alla misstänkta tandskador till oss. Då kan vi ersätta dina vårdkostnader om ditt barn/du får problem i ett senare skede.