Vanliga frågor och svar | Alandia Försäkring
  • Bild som visar två människor som prommenerar på en strand

    Frivilliga personförsäkringar överlåts till LokalTapiola

    I samband med överlåtsen till Lokaltapiola är det många som har frågor. Därför har vi samlat de vanligaste frågorna här nedanför. Om något är oklart är du självfallet varmt välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor och svar

Försäkringsaktiebolaget Alandia har den 1.1.2019* överlåtit sina frivilliga personförsäkringar (barn och ungdom, olycksfall, rese) till LokalTapiola Sydkusten. Verksamheten som sådan kommer att fortsätta i samma utrymmen som tidigare och merparten av den åländska personal som jobbar med dessa försäkringar kommer fortsättningsvis att ge ser­vice till dig. Denna överlåtelse kräver inga åtgärder från din sida utan din försäkring med dess innehåll och prissättning fortsätter som tidigare och betydande nya kundförmåner införs stegvis.

De produkter som tecknats i Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia (sjukkostnads-, arbetsoförmåga-, liv-, spar-och placeringsförsäkringar) ingår inte i överlåtelsen. Servicen av dessa fortsätter som tidigare i Alandia Försäkring.

Nedan hittar du svar på några vanliga frågor i anknytning till förändringen.

Vilka försäkringar omfattas av överlåtelsen?

Olycksfallsförsäkring (Heltids eller fritids), barn-och ungdomsförsäkring samt reseförsäkring.

Vad händer med min båtförsäkring? Livförsäkring? Vuxen Sjukkostnadsförsäkring? Spar-och Placeringsförsäkring?

Dessa försäkringar påverkas inte av överlåtelsen utan fortsätter som tidigare i Alandia respektive Liv-Alandia som fortsättningsvis ger service i dina ärenden, telefon: 018-29000 eller mhamn@alandia.com

Behöver jag göra någonting på grund av överlåtelsen till LokalTapiola?

Nej, försäkringsskyddet och skötseln av din försäkring fortsätter som tidigare i LokalTapiola och du betjänas av samma personal som har betjänat dig tidigare hos Alandia.

Jag har fått en faktura, vart ska jag betala? Hur gör jag om jag har e-faktura?

Fakturan betalas på förfallodagen till det bolag och det konto som framgår av fakturan. Om du har e-faktura behöver du i samband med förnyelse under 2019 ansluta LokalTapiola Sydkusten som e-fakturerare.

Jag har Alandias reseförsäkringskort, vad händer med det?

Ditt nuvarande resekort från Alandia är i kraft precis som tidigare fram tills det att du får ett nytt kort utskickat från LokalTapiola under år 2019.

Kommer försäkringens pris eller villkor att ändra?

Försäkringens innehåll eller pris ändras inte under pågående försäkringsperiod. LokalTapiola meddelar noggrannare vad som gäller från och med nästa förnyelse.

Jag vill inte byta försäkringsbolag, vad kan jag göra?

Alandia kommer inte att fortsätta med olycksfalls-, barn och ungdoms-, och reseförsäkringar. Respektive försäkring kan i så fall sägas upp skriftligen när som helst men vi hoppas att du vill fortsätta vara vår kund även framöver.

Din försäkring flyttar till LokalTapiola med motsvarande innehåll och prisnivå som du har nu samt utan nya begränsningar eller utan att du behöver fylla i en ny hälsodeklaration. Säger du upp försäkringen är det möjligt att du inte framöver får ett motsvarande försäkringsskydd med lika fördelaktiga villkor samt att ditt nuvarande försäkringsskydd kan begränsas.

Hur söker jag ersättning från min försäkring i fortsättningen?

Du kan som vanligt skicka in/lämna in din ersättningsansökan till oss eller ringa oss. Du kommer även att ha möjlighet att söka ersättning pappersfritt via mobilen. Ersättningsbesluten kommer efter årsskiftet att ha LokalTapiola Ålands logo.

Kontaktuppgifter efter årsskiftet:

LokalTapiola Åland
Telefon: 018-56361
E-post: aland@lokaltapiola.fi
Besöksadress Ålandsvägen 31 eller Torggatan 6 (enligt överenskommelse)

Har Alandia rätt att flytta mina kunduppgifter och försäkringsuppgifter?

Ja eftersom försäkringarna och det ekonomiska ansvaret för dem överlåts i sin nuvarande form till ett annat försäkringsbolag. Hur dina personuppgifter behandlas framgår av respektive bolags registerbeskrivning.