Gruppolycksfallsförsäkring | Alandia Försäkring
  • Grupp med ungdomar med Alandia Försäkrings gruppolycksfallsförsäkring

    Konfirmationsläger? Stafettkarneval?

    Kom ihåg att teckna en gruppolycksfallsförsäkring för läger, exkursioner och kurser

Gruppolycksfallsförsäkring

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.
Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

När dina barn & ungdomar i grupp behöver försäkras för tid som är utanför den ordinarie verksamheten kan vår gruppolycksfallsförsäkring vara ett bra alternativ. Försäkringen täcker olycksfallsskador som inträffar under tiden ni är på läger, exkursioner eller kurser samt under resan dit och hem. Minimiavgiften omfattar en försäkring för 10 personer.

Det här är en försäkring som är lämplig för korta vistelser i närområdet, för t.ex. lägerskola till skärgården eller stafettkarneval till Helsingfors. Försäkringen går också att teckna för längre tider. Lärare, ledare eller övervakare kan inkluderas i försäkringen med samma försäkringsbelopp och premier. Försäkringen gäller endast för resor inom Åland, fastlandet och Sverige.

Om ni ska till ett ställe som ligger lite längre bort, eller om ni ska resa utanför Norden rekommenderar vi istället att ni tecknar vår reseförsäkring.

Vad ingår i försäkringen?

Försäkringen ersätter vård till följd av olycksfall. Som olycksfall räknas bl.a. frakturer, skärskador och fallskador. Försäkringen täcker också hemtransport till följd av olycksfall.