Försäkring för ofödda

Som gravid kan du så fort ultraljudsundersökning gjorts teckna försäkring för ofödda. Försäkringen träder i kraft när barnet föds och övergår samtidigt till en sjukkostnadsförsäkring för barn. Med försäkringen får barnet ersättning för vårdkostnader för eventuella medfödda skador.

När du tecknar försäkringen väljer du mellan basförsäkring eller utvidgad försäkring. Båda försäkringar ersätter vårdkostnader orsakade av både olycksfall och sjukdom. Basförsäkringen ersätter kostnader endast för offentlig vård.  Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i fastlandet utan remiss.

Genom att teckna försäkring för ofödda får ditt barn en försäkring utan undantag. Om du väljer att teckna en sjukkostnadsförsäkring när barnet är fött lämnar du en hälsodeklaration för barnet tillsammans med ansökan. Barnets eventuella sjukdomar kan då medföra undantag i försäkringen. I vissa fall, t.ex. om barnet föds för tidigt, kan barnet behöva vänta ett antal år innan en sjukkostnadsförsäkring kan beviljas.

Förutsättningar för försäkringen:

  • Tecknas senast graviditetsvecka 27
  • Blivande mamman ska vara under 40 år vid barnets födelse och fullt frisk
  • Graviditeten och eventuella tidigare graviditeter ska ha fortlöpt normalt
  • Bifoga kopior av moderskapskortet och resultat av eventuellt Kub-test

Vad ingår i försäkringen?

Vårdkostnader för medfödd skada
Försäkringen ersätter vårdkostnader för medfödda skador till ett belopp på max 20 000 euro. Medfödda skador kan exempelvis vara hjärtfel, klumpfot eller gomspalt.
Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård och receptbelagda mediciner.
Bestående men och dödsfall
Försäkringen ger ersättning vid bestående men och dödsfall till följd av olycksfall.
Ersättningsbelopp
  • Vårdkostnader p.g.a. medfödda skador: 20 000 euro
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. sjukdom: 10 000 euro
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. olycksfall: 10 000 euro
  • Årlig ersättning för bestående men (0-20 år och om invaliditetsgraden är över 50 %) p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
  • Engångsersättning för bestående men p.g.a. olycksfall: 65 000 euro
  • Dödsfallsersättning p.g.a. olycksfall: 5 000 euro

.

Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk.

Viktigt att veta om försäkringen:

Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte övernattnings- eller resekostnader. Ersättning ges endast för barnets vårdkostnader, kostnader för föräldrarna ersätts inte.
När barnet är fött
Meddela personbeteckning och namn så snart barnet är fött och ni vet personuppgifterna. Så snart vi har fått uppgifterna gör vi klart försäkringen och skickar hem försäkringsbrevet. Ersättning kan inte betalas ut före vi har fått uppgifterna. Barnet behöver inte vara döpt när ni meddelar namnet.
Premier
Premien är 250 euro, gäller till barnet fyller 1 år.

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.

 

Boka tid för möte?

Här kan du enkelt boka tid för möte eller skicka dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.