Viktigt att veta om barnförsäkringen för ofödda | Alandia Försäkring

Viktigt att veta om barnförsäkringen för ofödda

Kostnader som inte ersätts
Försäkringen ersätter inte övernattnings- eller resekostnader. Ersättning ges endast för barnets vårdkostnader, kostnader för föräldrarna ersätts inte.
När barnet är fött
Efter födseln – meddela oss barnets personbeteckning och det namn som barnet fått/ska få. Efter det gör vi klart försäkringen och skickar hem försäkringsbrevet. Ersättning kan inte betalas ut innan vi fått uppgifterna.
Premier
Premien för det första året, en så kallad reserveringspremie, är 250 euro oavsett om du valt bas eller utvidgad försäkring. Försäkringen förnyas automatiskt och gäller tills barnet är 26 år. Efter det första året beror premien på om du valt bas och utvidgad försäkring.

Utförlig information finns i villkoren

I våra villkor kan du ta del av utförlig information om försäkringen. Du är också välkommen att ta kontakt med oss om du har frågor.