Vad ingår i barnförsäkringen för ofödda? | Alandia Försäkring

Vad ingår i barnförsäkringen för ofödda?

Vårdkostnader för medfödd skada
Försäkringen ersätter vårdkostnader för medfödda skador till ett belopp på max 20 000 euro. Medfödda skador kan exempelvis vara hjärtfel, klumpfot eller gomspalt.
Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till följd av sjukdom eller olycksfall, bl.a. läkararvoden, sjukhusvård och receptbelagda mediciner.
Bestående men och dödsfall
Försäkringen ger ersättning vid bestående men och dödsfall till följd av olycksfall.
Ersättningsbelopp
  • Vårdkostnader p.g.a. medfödda skador: 20 000 euro
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. sjukdom: 10 000 euro
  • Vårdkostnader per skadefall p.g.a. olycksfall: 10 000 euro
  • Årlig ersättning för bestående men (0-20 år och om invaliditetsgraden är över 50 %) p.g.a. olycksfall: 5 000 euro
  • Engångsersättning för bestående men p.g.a. olycksfall: 65 000 euro
  • Dödsfallsersättning p.g.a. olycksfall: 5 000 euro

.

Självrisk
Försäkringen har ingen självrisk.