Teckna barnförsäkring - redan under graviditeten | Alandia Försäkring

Teckna barnförsäkring - redan under graviditeten

Vi arbetar för fullt med överlåtelsen till LokalTapiola Sydkusten som sker vid årsskiftet. På grund av detta kommer vi att ha ett uppehåll i nyförsäljningen av våra frivilliga personförsäkringar.

Välkommen att teckna nya försäkringar med nya förmåner på nästa års sida!

Alandias barnförsäkring ger ditt barn en trygg start och täcker vårdkostnader för medfödda skador, sjukdomar och olycksfall. Försäkringen kan tecknas under graviditeten och det ger flera fördelar.

Genom att vara förutseende och teckna försäkringen före födseln blir barnets försäkringsskydd heltäckande. Försäkringen träder sedan i kraft den dag barnet föds.

Om man tecknar en försäkring efter att barnet fötts kan medfödda sjukdomar och skador däremot medföra undantag i försäkringen, det vill säga att de inte ersätts. Det kan även hända att exempelvis för tidigt födda barn måste vänta ett antal år innan en barnförsäkring kan tecknas för dem.

Försäkringen för ditt ofödda barn finns i två varianter – bas eller utvidgad. Basförsäkringen ersätter kostnader enbart för offentlig vård.  Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i Finland utan remiss.

Förutsättningar för att teckna försäkringen:

  • Kan tecknas när det strukturella ultraljudet har gjorts och senast graviditetsvecka 29.

  • Den blivande mamman ska vara under 43 år när födseln är beräknad.

  • Graviditeten och eventuella tidigare graviditeter ska ha fortlöpt normalt.

  • Alla sidor i moderskapskortet ska bifogas. Resultat av det strukturella ultraljudet ska framgå.

  • Bifoga resultat av eventuell prenataldiagnostik, t.ex. Kub, NIPT (om den blivande mamman är över 40 år krävs detta resultat).

  • Väntar du tvillingar eller fler ansöks skilt för varje barn.