• Trygghet i livet med en bra försäkring

    Med Alandias barn- och ungdomsförsäkring kan du försäkra dig eller ditt barn från 0-26 år.

Barn- och ungdomsförsäkring

Med Alandias barn- och ungdomsförsäkring kan du försäkra dig eller ditt barn från 0-26 år.

Försäkringen har ingen självrisk och gäller vid all idrottsutövning.

  • Du kan välja mellan försäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall eller enbart olycksfall.
  • Du kan välja mellan bas- och utvidgad försäkring.
  • Basförsäkringen ersätter offentlig vård.
  • Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i fastlandet.
  • Försäkringen gäller också på studieorten om du studerar t.ex. i fastlandet eller i Sverige.

Förälder? Kom i håg dig själv också!

Ditt eget försäkringsskydd är viktigt. Läs mer om sjukkostnadsförsäkring och olycksfallsförsäkring.

Boka tid för möte?

Här kan du enkelt boka tid för möte eller skicka dina uppgifter så tar vi kontakt med dig.