• Trygghet i livet med en bra försäkring

    Med Alandias barn- och ungdomsförsäkring kan du försäkra dig eller ditt barn från 0-26 år.

Barn- och ungdomsförsäkring

Med Alandias barn- och ungdomsförsäkring kan du försäkra dig eller ditt barn från 0-26 år.

Försäkringen har ingen självrisk och gäller vid all idrottsutövning.

  • Du kan välja mellan försäkring som gäller för både sjukdom och olycksfall eller enbart olycksfall.
  • Du kan välja mellan bas- och utvidgad försäkring.
  • Basförsäkringen ersätter offentlig vård.
     
  • Den utvidgade försäkringen ersätter även privatvård på Åland och i fastlandet.
  • Försäkringen gäller också på studieorten om du studerar t.ex. i fastlandet eller i Sverige.