Moms | Alandia Försäkring

Moms

Den åländska särställningen

Enligt fördraget om Finlands anslutning till Europeiska unionen hör landskapet Åland varken till den europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller accisområde, därför har vi inget momsnummer (VAT).  Landskapet hör dock som en del av Finland till gemenskapens tullområde och tullunion.

Mellan landskapet Åland och det övriga Finland och mellan landskapet och de övriga medlemsstaterna inom EU finns en skattegräns, vilket betyder att på försäljningar och transporter av varor mellan EU:s skatteområde och landskapet Åland tillämpas export- och importbestämmelserna om handel med tredje länder. Också import som görs av privatpersoner eller andra icke skattskyldiga personer från Åland till det övriga Finland och tvärtom är huvudsakligen skattepliktiga.

Mer information om moms på Åland