Leverantörsinformation | Alandia Försäkring
 • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

  En trygg hamn

  Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Leverantörsinformation

Vi har elektronisk fakturahantering och vill därför ge följande information till våra leverantörer.

Fakturering

Juridisk enhet
(som tex Försäkringsaktiebolaget Alandia) 

Referenskod och referensnamn

På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas. Endast referenskoden ska anges under ”Er referens”, ingen annan information. Om det på fakturan inte finns fältet ”Er referens” kan referenskoden anges i adressfältet. Referenskoden består av 3 siffror som ska anges i en följd, d.v.s. utan mellanslag. Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.

PDF-faktura

Fakturan kan även skickas i pdf-format till följande e-mailadress:

Faktureringsadress

PB 121
AX- 22101 Mariehamn

Övrigt

För att det elektroniska faktureringssystemet ska fungera effektivt behöver följande information finnas med på fakturan:

 • Korrekt juridisk enhet och faktureringsadress
 • Referenskod
 • Referensnamn
 • Leverantörens fullständiga namn och adress
 • Företags-/organisationsnummer samt momsnummer
 • Leverantörens bankkontonummer/IBAN och BIC/SWIFT (för svenska leverantörer Plusgiro- eller Bankgiro nummer)
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum och betalningsvillkor
 • Valuta
 • Totalt fakturabelopp
 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Uppgift om F-skattsedel
 • Varans/tjänstens benämning och pris