Koncerninformation | Alandia Försäkring
 • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

  En trygg hamn

  Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring, såväl som inom person- och pensionsförsäkringar.

Koncerninformation

Alandia Försäkring består av

 • Försäkringsaktiebolaget Alandia
  FO-nr 0145065-2
  Org.nr. 502049-4224
 • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
  FO-nr 0971621-6
 • Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia
  FO-nr 0205049-0

Moderbolaget - Försäkringsaktiebolaget Alandia

Inom moderbolaget bedrivs ett flertal försäkringsgrenar. Marinförsäkring som bl.a. omfattar fartygskasko, avbrott, redaransvar (P&I), och lagstadgad olycksfallsförsäkring för rederiernas sjöanställda och kontorspersonal. Hamn- och terminalförsäkring, varutransport- och fritidsbåtförsäkring, personligt olycksfall och reseförsäkring hör också till bolagets produktutbud.

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia – helägt dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Alandia

Liv-Alandia är försäkringsaktiebolaget vars affärsidé är att erbjuda trygghet genom att bevilja sjukkostnadsförsäkringar och livförsäkringar och att på Åland vara marknadsledare inom dessa försäkringsgrenar.

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia – dotterbolag till Försäkringsaktiebolaget Alandia

Pensions-Alandia är försäkringsaktiebolaget vars affärsidé är att på den åländska marknaden bevilja lagstadgade pensionsförsäkringar enligt ArPL och FöPL i koassurans med Pensions-Veritas i Åbo.

Insiderregister

Personer med insynsställning i ett arbetspensionsförsäkringsbolag ska enligt lag till bolaget anmäla sitt och sina närståendes innehav av aktier samt andra finansiella instrument. Även ändringar i innehavet ska anmälas. Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia för ett internt insiderregister i enlighet med gällande normer. Registret är offentligt.