Koncerninformation | Alandia Försäkring
 • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

  En trygg hamn

  Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Koncerninformation

Information om förändringar inom Alandia Försäkring

Frivilliga olycksfalls- och reseförsäkringar

Alandia överlåter 1.1.2019 försäkringsbeståndet gällande frivilliga olycksfalls- och reseförsäkringar till LokalTapiola Sydkusten. Överlåtelsen kräver inga åtgärder från din sida utan din försäkring med dess innehåll fortsätter som tidigare. 

Besök LokalTapiolas webbplats för mer information

Liv- och sjukförsäkringar

Liv-Alandia har upphört med nyförsäljningen av försäkringar. Spar-, placerings-, sjuk- och livförsäkringar som tecknats tidigare är fortsättningsvis i kraft på samma villkor som tidigare. 

Besök Liv-Alandias webbplats för mer information

Lagstadgade pensionsförsäkringar

Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia och Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas fusioneras 1.1.2019. Fusionen innebär att Veritas tar hand om de lagstadgade pensionsförsäkringarna från och med 1.1.2019. 

Besök gärna Veritas webbplats för mer information

Alandia Försäkring består av

 • Försäkringsaktiebolaget Alandia
  FO-nr 0145065-2
  Org.nr. 502049-4224
 • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
  FO-nr 0971621-6

Moderbolaget - Försäkringsaktiebolaget Alandia

Inom moderbolaget bedrivs ett flertal försäkringsgrenar. Marinförsäkring som bl.a. omfattar fartygskasko, avbrott, redaransvar (P&I), och lagstadgad olycksfallsförsäkring för rederiernas sjöanställda och kontorspersonal. Hamn- och terminalförsäkring, varutransport- och fritidsbåtförsäkring.