Koncerninformation | Alandia Försäkring
 • Tony Karlström VD Alandia Försäkring

  En trygg hamn

  Vi har funnits på marknaden sedan 1938 och bygger vår verksamhet på en nära, lyhörd och personlig relation med våra kunder. Vi är idag specialister inom marin- och båtförsäkring.

Koncerninformation

Information om förändringar inom Alandia Försäkring Abp

Liv- och sjukförsäkringar

Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia överlåter 31.5.2020 alla försäkringsavtal till Aktia Livförsäkring Ab. Överlåtelsen kräver inga åtgärder från din sida utan din försäkring med dess innehåll fortsätter som tidigare.

Besök Aktias webbplats för mer information

 

Alandia Försäkring Abp består av

 • Alandia Försäkring Abp
  FO-nr 0145065-2
  Org.nr. 502049-4224
 • Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia
  FO-nr 0971621-6

Moderbolaget - Alandia Försäkring Abp

Inom moderbolaget bedrivs ett flertal försäkringsgrenar. Marinförsäkring som bl.a. omfattar fartygskasko, avbrott, redaransvar (P&I), och lagstadgad olycksfallsförsäkring för rederiernas sjöanställda och kontorspersonal. Hamn- och terminalförsäkring, varutransport- och fritidsbåtförsäkring.