Vid skada | Alandia Försäkring
  • Lastbil på väg med transportförsäkring

    Behöver du ett högklassigt transportförsäkringsskydd?

    Då är vi din samarbetspartner. Vi kombinerar vår specialistkunskap med en liten effektiv organisation och kvalitativ service.

Vid skada

Godsmottagning

Undersök godset och emballaget vid leverans och kontrollera kvantiteten mot frakthandlingen. Notera synliga skador och förluster på frakthandlingen. Obs! Lämna aldrig ren kvittens vid synliga skador/förluster. Undersök godset omedelbart efter mottagning för att upptäcka icke synliga skador/förluster. När gods anländer i container, undersök omedelbart containern och dess plombering. 

Reklamera

Kvittera inte ut godset vid skada eller förlust utan att göra en anmärkning till chauffören. Det kan göras antingen elektroniskt eller på fraktsedeln. Oavsett om skadan/förlusten upptäcks vid leveransen eller vid senare tillfälle, skriv omgående till transportören och håll denne ansvarig. Underätta försäkringsbolaget. 

Underrätta försäkringsbolaget

Rapportera omgående skador/förluster till:

Alandia Transportförsäkring
Tel. +46 (0)8 446 32 44
Fax. +46 (0)8 63 00 247
transport@alandia.com

Krogius Scandinavia
Tel. +46 (0) 10 10 20 500
Fax +46-31-69 70 59
alandia.sweden@krogius.com

Akut skada

Om det har inträffat en akut skada som du behöver hjälp med kan du ringa vår skadejour på telefon: +46-10 10 20 500 alternativt +46-10 10 20 548

Begränsa skadan

Vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skadans omfattning på bästa möjliga sätt. Spara emballage och sigill. 

Anmäl till polisen

Om godset har utsatts för brand, stöld eller annan brottslig gärning ska detta anmälas till polisen. 

Skadeanmälan

Fyll i formuläret här

Alternativt:
Skicka ett skriftligt krav till Krogius Scandinavia, se nedan. Bifoga följande dokument:

  • Faktura för hela försändelsen.
  • Frakthandlingar (konossement eller fraktsedel).
  • Vid större skador besiktningsrapport eller annan dokumentation som styrker skadans omfattning.
  • Kopia av den skriftliga reklamationen till transportören. 

Skicka skadeanmälan till:

Krogius Scandinavia
Box 111 15 
S-404 23 Göteborg