Kontakta oss på transportförsäkring

Kontaktuppgifter

Underwriting Finland och Baltikum

Ulf Kinell
Sr. Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +46 8 50 588 488
Curt Welander
Sr. Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 55
Mikael Mogerud
Affärsområdeschef Sr. U/W
Telefon: +46 8 446 32 44
Laura Kuvaja.
Junior Underwriter
Telefon: +358 18 29757

Underwriting Sverige

Erika Malmberg
Marine Cargo Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 53

Claims

Henrik Tikkanen Claims Handler
Henrik Tikkanen
Claims Handler