Kontakta oss på transportförsäkring

Kontaktuppgifter

Underwriting Finland och Baltikum

Ulf Kinell
Sr. Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +46 8 50 588 488
Curt Welander
Sr. Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 55
Hannu-Pekka Mäkinen
Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +358 18 29 695
Mikael Mogerud
Affärsområdeschef Sr. U/W
Telefon: +46 8 446 32 44

Underwriting Sverige

Erika Malmberg
Marine Cargo Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 53
Linda Rosendal
Junior Underwriter
Telefon: +358 18 29 666