Kontakta oss på transportförsäkring | Alandia Försäkring

Kontakta oss på transportförsäkring

Kontaktuppgifter

Underwriting Finland och Baltikum

Curt Welander
Sr. Marine Cargo & Liability Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 55
Mikael Mogerud
Affärsområdeschef Sr. U/W
Telefon: +46 8 446 32 44
Sofia Rinne
Senior Underwriter

Underwriting Sverige

Erika Malmberg
Marine Cargo Underwriter
Telefon: +46 8 446 34 53
Jenny Hellzon
Claims Handler
Telefon: +46 8 505 88 487
Fredrik Karlsson
Underwriter
Telefon: +46 8 425 02 540