Kontakta oss på transportförsäkring | Alandia Försäkring

Kontakta oss på transportförsäkring

Kontaktuppgifter

Underwriting Sverige

Mikael Mogerud
Affärsområdeschef, Senior Underwriter Cargo
Telefon: +46 8 446 32 44
Erika Malmberg
Senior Underwriter Cargo
Telefon: +46 8 446 34 53
Curt Welander
Senior Underwriter Cargo & Freight Forwarder´s/Haulier´s Liability
Telefon: +46 8 446 34 55
Fredrik Karlsson
Underwriter Cargo & Freight Forwarder´s/Haulier´s Liability
Telefon: +46 8 425 02 540
Ulf Lagerstam
Senior Underwriter Cargo & Freight Forwarder´s/Haulier´s Liability
Telefon: +46 8 425 025 30

Underwriting Finland och Baltikum

Sofia Rinne
Senior Underwriter Cargo & Freight Forwarder´s/Haulier´s Liability

Claims

Lars Laitinen
Senior skadereglerare
Telefon: +46 8 505 88 489
Jenny Hellzon
Skadereglerare
Telefon: +46 8 505 88 487
Wesmans Oy
Skador Finland och Baltiska länder
Telefon: +358 20 7309890