Ansvarsförsäkring för transportörer och speditörer | Alandia Försäkring
  • Lastbil på väg med transportförsäkring

    Behöver du ett högklassigt transportförsäkringsskydd?

    Då är vi din samarbetspartner. Vi kombinerar vår specialistkunskap med en liten effektiv organisation och kvalitativ service.

Ansvarsförsäkring för transportörer och speditörer

Som transportör eller speditör ansvarar ditt företag för gods som ni enligt uppdrag transporterar, lagrar eller på annat sätt hanterar för annans räkning.

Ansvaret regleras av lagar som t.ex. lag om inrikes vägtrafik och internationella konventioner som t.ex. CMR samt branschbestämmelser såsom ALLTRANS 2007 eller NSAB 2000.

Ansvarsreglerna är utformade så att du som transportör eller speditör måste visa att ditt företag inte är ansvarigt för skador eller förluster som kan ha uppkommit under uppdraget. Även om transportörens eller speditörens ansvar är begränsat både till omfattning och till belopp kan ansvaret uppgå till betydande belopp. Som transportör eller speditör är det därför viktigt att ditt företag har en ansvarsförsäkring.

Vad innebär försäkringen?

Om ett skadefall påstås ha inträffat under ett uppdrag som du som transportör eller speditör har utfört ingår det i ansvarsförsäkringen att vi utreder om ansvar föreligger. Om så är fallet betalar vi ersättning till skadelidande i enlighet med gällande ansvarsregler.