Transportförsäkring | Alandia Försäkring
  • Lastbil på väg med transportförsäkring

    Behöver du ett högklassigt transportförsäkringsskydd?

    Då är vi din samarbetspartner. Vi kombinerar vår specialistkunskap med en liten effektiv organisation och kvalitativ service.

Transportförsäkring

Vi är specialister inom transportförsäkring. Det gör att vi kan erbjuda det absolut bästa transportförsäkringsskyddet för varje kund, vid varje tillfälle. Personlig service och snabb skadereglering är en självklarhet för oss. Det uppnår vi genom att kombinera kunskapen hos våra medarbetare och med ett nätverk av kvalificerade samarbetspartners i Sverige och i resten av världen.

Om Alandia Transportförsäkring

Alandia Transport har funnits på den svenska marknaden sedan 2004. Alandia Försäkring är ett nischat sjöförsäkringsbolag som är känt för hög kompetens och god service, och transportförsäkring har varit en del av produktportföljen under många år. Etableringen av transportförsäkring på den svenska marknaden var ett naturligt steg i samband med att Alandia Försäkring expanderade kraftigt i Sverige under början av 2000-talet.

På Alandia Transport är vi specialiserade inom varuförsäkring med inriktning mot medelstora tillverknings- och agenturföretag baserade i Sverige, med transportrörelser på alla transportmedel både inom och utom landet.

Vi arbetar med branschens modernaste och för ändamålet helt anpassade IT-system, vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder att kontrollera och följa upp sina riskexponeringar inom varuflödet. Vi erbjuder även ansvarsförsäkring.