Instruktioner till korrespondenter/besiktningsmän | Alandia Försäkring
  • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

    Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

    Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Instruktioner till korrespondenter/besiktningsmän

Vid haveri och där besiktning begärts vill vi ha preliminär information snarast, men inte senare än 24 timmar efter att första besöket utförts och en första utvärdering av situationen och omfattning av skadan gjorts. Slutlig rapportering önskas snarast möjligt, men senast tre veckor efter åtgärdande av skada eller besök ombord.

Av rapporteringen ska det framgå väsentliga uppgifter som hänför sig till händelsen; tidpunkter för händelserna som omfattas av skadefallet, vad som framkommit under efterföljande uppföljning, vilka åtgärder som har vidtagits och uppskattade kostnader för dessa. Vidare ska det dokumenteras vilka personer och i vilken egenskap de varit ombord på fartyget eller på plats där skada skett. Om den skadelidande är en tredje part ska rapportering ske kontinuerligt över vilka åtgärder denne person vidtagit och hur ett eventuellt kostnadsutfall kan komma att se ut.

Om den skadelidande väljer att utöver åtgärder för att åtgärda uppstådd skada även utföra eget arbete när det gäller underhåll, ombyggnad eller dylikt ska det inkluderas i rapporteren.