Skadeservice | Alandia Försäkring
  • Viking Line vid Kobba Klintar - sjöförsäkring

    Din samarbetspartner inom sjöförsäkring

    Vi erbjuder dig som redare ett heltäckande försäkringsskydd och en hög servicenivå.

Skadeservice

Vår skadeservice-grupp består av kvalificerade och erfarna medarbetare med nautisk, teknisk, juridisk och försäkringsteknisk expertis. För att täcka våra kunders behov på de olika marknaderna är gruppens medlemmar placerade i Mariehamn, Helsinfors och Stockholm.

Vårt viktigaste uppdrag är att våra försäkrade kunder ska kunna bedriva sin verksamhet så friktionsfritt som möjligt om olyckan är framme.  Vår målsättning är därför att det ska finnas kompetent skadeservicepersonal tillgänglig och att god försäkringsed alltid efterföljs.  

När skadan inträffat eller håller på att inträffa

När en skada har inträffat är det avgörande att omgående fastställa omfattning och orsak till skadan, samt att bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa driften av fartyget och avvärja att ytterligare skada uppstår. Vår skadeservice har sedan länge ett väl uppbyggt internationellt nätverk av professionella korrespondenter och besiktningsmän som kan utses på kort varsel för att assistera när en skada inträffar.

Att hämta in nödvändig information, fakta och bevis är en väsentlig del av åtgärderna efter en olycka och krävs för att kunna säkerställa eventuella fordringar mot en tredje part, t.ex. vid en kollision, Gemensamt Haveri eller vid krav från en lastintressent  men där fartyget nödvändigtvis inte har ett ansvar. Informationen är viktig även för att kunna hantera försäkringstagarens slutliga krav på ersättning i form av en slutlig reglering i enlighet med försäkringsavtalet och göra ett avslut på saken.

Det är därför av särskild vikt att befälet ombord snarast dokumenterar händelsernas gång på ett objektivt sätt, och att informationen finns lätt tillgänglig för att vid behov lämnas ut till ett ombud vi har anlitat ut.

Hanteringen av ärendet underlättas genom att försäkringstagaren redan då skadan anmäls till oss, förutom att informera om vad som hänt, lämnar information om vilka myndigheter som kontaktats, fartygets kondition, position, destination, typ av last, kontaktdetaljer och andra nödvändiga detaljer beroende av situationen.

Befälhavaren har det ultimata ansvaret för säkerheten ombord och ska vid en nödsituation där tidsfaktorn kan ha inverkan inte tveka att agera som han eller hon anser bäst för att rädda fartyg med besättning och last.