P&I-representation | Alandia Försäkring

P&I-representation

Alandia Marine har ambitionen att erbjuda våra försäkrade redare en heltäckande försäkringslösning innefattande både skada på fartyget och försäkring för redarens ansvar.

För att kunna erbjuda P&I-försäkring även för det större tonnaget representerar Alandia Marine idag två av de ledande och mest finansiellt stabila P&I-klubbarna: Skuld P&I och the UK P&I Club. Representationen innebär att Alandia Marines skadeservice team hanterar och assisterar då skadefall inträffat för någon av de redare som har sin P&I-försäkring placerad genom Alandia.

Skuld P&I

Alandia Marine representerar sedan 1.1.2013 Skuld i hela Finland och vi servar Skulds medlemmar från våra kontor både i Mariehamn och Helsingfors.

Skuld P&I är den första P&I klubb som grundades utanför England redan år 1897. Skuld P&I är baserad i Oslo, Norge och har kontor runt om i världen. Skuld P&I är grunden för Skuld-gruppens utveckling och även där majoriteten av de anställda finns. Det säkerställer en service av toppkvalitet till P&I medlemmarna. Skuld P&I har en A rating med S&P. Mer om Skuld P&I finns på skuld.com.

För frågor om Skuld P&I ta kontakt med Mikael Björklund eller Josephine Thörnroos.

The UK P&I Club

Alandia Marine har sedan 1955 representerat the UK P&I Club lokalt på Åland.

UK P&I Club är en av de äldsta P&I-klubbarna grundat redan 1863. Klubben har en närvaro i 350 hamnar runt om i världen och finns tillgänglig direkt då skada har inträffat. Klubben har lång erfarenhet och samlad kunskap som kommer medlemmarna till nytta i en föränderlig värld där specialistkunskap är nödvändig. The UK Club har en A- rating med S&P. Mer om UK P&I finns på ukpandi.com.

För frågor om UK P&I ta kontakt med Tarja Bergvall.