Fokus på P&I | Alandia Försäkring

Fokus på P&I

Vi blickar framåt och utvecklar vår Alandia P&I-försäkring.

Alandia Marine är en av de ledande leverantörerna av marina försäkringslösningar på den nordiska marknaden. Vi erbjuder en snabb och smidig service utan onödig byråkrati. Vi tror på långsiktighet och detta säkerställer vi genom regelbundna nyrekryteringar och konstant kompetensutveckling. Vår organisation består av erfarna och kompetenta medarbetare med nautisk, teknisk, juridisk och försäkringsteknisk expertis baserade på våra kontor i Mariehamn, Stockholm och Helsingfors. Vi har över 60 års erfarenhet av P&I-försäkring. Sedan 1990-talet erbjuder vi vår egen P&I-produkt med fast årspremie (fixed premium) till bl.a. bogserbåtar, mindre passagerarfartyg, bulkfartyg och fiskebåtar i Finland, Sverige och Baltikum. Produkten har varit mycket uppskattad och vi är idag en av de ledande P&I-försäkringsgivarna i de marknadssegmenten med ca 1800 försäkrade fartyg. Nu utvecklar vi P&I-produkten och erbjuder vår P&I-kompetens och vårt breda produktutbud till nya kundgrupper och marknader:

P&I-försäkring som ”stand alone”

I tillägg till våra helhetslösningar kan vi erbjuda P&I-försäkring som en fristående produkt utan krav på en befintlig kaskoförsäkring hos Alandia.

P&I för befraktare

Förutom den traditionella P&I-försäkringen för redare, kan Alandia Marine erbjuda en skräddarsydd P&I-försäkring för befraktare. P&I-försäkringen för rese- och tidsbefraktare får nya villkor särskilt anpassade för befraktarens behov 1.1.2016. 

Nya marknader

Finland, Sverige och Baltikum har hittills varit hemmamarknad för Alandia Marines P&I-försäkring. Alandia Marine har sedan ett antal år framgångsrikt lanserat sin kaskoprodukt i Norge och Danmark. Eftersom vi tydligt har sett en växande efterfrågan på Alandia Marines P&I-försäkring på dessa marknader, går vi nu in för att erbjuda produkten i samma omfattning även där.

Villkorsrevidering

Alandias P&I-försäkringsvillkor har genomgått en revidering och de uppdaterade villkoren tas i bruk 1 januari 2016. De ändringar som har gjorts är i huvudsak förtydliganden, förenklingar och omstruktureringar. Samtidigt har vi lyft ut de bestämmelser som gäller befraktarens ansvar (tidigare Regel 10) och tagit fram nya P&I-försäkringsvillkor för befraktare, som är särskilt anpassade för befraktarens behov. För att särskilja de båda villkoren har Alandias allmänna P&I-villkor fått ett nytt namn: Alandia P&Iförsäkringsvillkor för redare. Dessa tillämpas fortsättningsvis för alla fartygsägare och bareboat-befraktare, oavsett fartygets storlek eller typ.

Kontakta vårt Underwriting-team så skräddarsyr vi en helhetslösning, som är särskilt anpassad för era behov samt med en tillräcklig ansvarslimit.