Finlands arbetsliv bäst i Europa senast 2020 | Alandia Försäkring

Finlands arbetsliv bäst i Europa senast 2020

Projekt Arbetsliv 2020 utmanar arbetsplatserna att utarbeta gyllene regler

Projektet Arbetsliv 2020 utmanar de finländska arbetsplatserna att utarbeta gyllene regler för att påminna arbetsenheterna om viktiga saker. De första reglerna publicerades den 12.12.2013 på det riksomfattande mötet för arbetsplatsernas nätverk för välbefinnande i arbetet.

Initiativtagaren till projektet Arbetsliv 2020 arbetsminister Lauri Ihalainen vill för egen del lyfta fram bl.a. uppskattning, ömsesidigt förtroende och förmåga till gott samarbete.

Målet för projektet är att göra det finländska arbetslivet till det bästa i Europa fram till år 2020. Prioriteringarna i projektet är en kompetent arbetskraft, förtroende och samarbete, välbefinnande i arbetet och hälsa samt innovation och produktivitet. För att uveckla dessa erbjuder projektet arbetsplatserna hjälp och redskap. Projektet leds av arbets- och näringsministeriet och cirka 30 aktörer medverkar i det. Projektet hör till regeringens spetsprojekt.