Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Sjöfartens Arbetsmiljönämnd (SAN) och Prevent har gett ut Arbetsmiljömanual för sjöfarten, en handbok i arbetsmiljö ombord. Den är utarbetad enligt Sveriges lagar och regler och vad dessa kräver av arbetsmiljön ombord. Den kan dock fungera som ett arbetsmaterial vid exempelvis arbetarskyddskommittémöten även för fartyg under annan flagg. Manualen finns både i pdf-format och som en pärm, den är senast reviderad i mars 2013.