Verktyg för ett hälsosamt arbetsliv | Alandia Försäkring

Verktyg för ett hälsosamt arbetsliv

Välbefinnande på arbetsplatsen finns på en arbetsplats där man känner sig trygg och säker, där man respekterar gällande regler och myndigheternas bestämmelser, har ett välfungerande säkerhetstänkande samt ordning och reda.

En arbetsplats där välbefinnande finns stöder och upprätthåller arbetstagarnas arbetsförmåga och befrämjar personalens fysiska, psykiska och sociala välmående.

Med välmående personal blir det en arbetsplats där man helt enkelt trivs.

Alandia Försäkrings ”Checklista för välbefinnande på arbetsplatsen” kan hjälpa dig i arbetet att identifiera och utvärdera risker och att uppskatta riskens omfattning.

Arbetshälsoinstitutet i Finland fungerar som forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Deras verksamhetsidé är att främja hälsa och säkerhet i arbetet som en del av det goda livet.