De 10 bästa sätten att undvika ryggskador | Alandia Försäkring

De 10 bästa sätten att undvika ryggskador

Lyft och förflyttning av tunga bördor belastar ryggen. Manuell förflyttning av börda orsakade nästan 6000 arbetsolycksfall som gällde ryggen i Finland under år 2010. Med hjälp av rätt lyftteknik är det möjligt att förebygga ryggskador.

  • Talesättet ”bra planerat är hälften gjort” gäller även vid arbeten som medför lyft. Planera lyft av stora och tunga bördor noggrant på förhand. Undvik att flytta och lyfta bördor i onödan.
  • Utred eller uppskatta på förhand bördans vikt och viktens fördelning. Beakta även omgivningen och eventuella hinder i denna. Ordna lyftarbetet så att du kan lyfta bördan från ett jämnt, stadigt och hållbart underlag.
  • Dela om möjligt upp bördan. Lyft och flytta hellre flera lättare bördor än en tung börda på en och samma gång.
  • Använd om möjligt lyftanordning eller hjälpmedel vid lyft av tunga bördor. Välj hjälpmedel utgående från börda och lyftsituation, och lär dig att använda dessa på rätt sätt.
  • Om bördan inte kan delas och hjälpmedel inte finns att tillgå, kan det vara tryggare att lyfta bördan tillsammans med en arbetskamrat.
  • Lär dig rätt lyftteknik.
  • Koncentrera dig på lyftrörelsen. Lyft bördan med jämn kraft, undvik ryckiga rörelser. Håll bördan så nära kroppen som möjligt. Undvik att vrida eller böja kroppen när du lyfter.
  • Sträva till att ordna lyftsituationen så att lyfthöjden är ungefär i höjd med dina knogar. Undvik att lyfta bördor direkt från golvet eller ovanför axelhöjd.
  • När du gör upprepade lyft, anpassa din arbetstakt till bördans vikt. En enkel tumregel är följande: ju tyngre börda desto lugnare arbetstakt.
  • God kondition och muskelstyrka hjälper till att förebygga ryggskador.

Källa: Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund, Tapaturmavakuutuslehti 2/2012