Tips och Råd | Alandia Försäkring
  • Hand som håller i gasreglage på färja

    Ny lag om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar

    I den nya lagen från 1.1.2016 har bestämmelserna i tre lagar som berör olycksfall och yrkessjukdomar slagits samman för ökad tydlighet och transparens.

Tips och Råd

Utvärdering av din säkerhet

Gör Arbetarskyddscentralens test "Lita inte på turen" - identifiera riskerna och agera !

De 10 bästa sätten att undvika ryggskador

Lyft och förflyttning av tunga bördor belastar ryggen. Manuell förflyttning av börda orsakade nästan 6 000 arbetsolycksfall som gällde ryggen i Finland under år 2010. Med hjälp av rätt lyftteknik är det möjligt att förebygga ryggskador.

De 10 bästa sätten att undvika fingerskador

År 2010 registrerades i Finland totalt över 20 000 arbetsolycksfall som gällde fingrarna. Så här kan du undvika denna typ av skador.

De 10 bästa sätten att undvika ögonskador

År 2011 inträffade i Finland totalt nästan 10 000 arbetsolycksfall som gällde ögonen.