Olycksfallsdagen

Olycksfallsdagen har arrangerats sedan 1995 och den uppmärksammas alltid på en fredag den 13:e. 

Målsättningen med Olycksfallsdagen är att årligen fästa alla finländares uppmärksamhet vid någon vanlig olycksfallsrisk och förebyggande av olycksfall i anknytning till den.

Olycksfallsdagen främjar samarbetet mellan de instanser som arbetar med förbyggande av olycksfall. Social- och hälsovårdssektorn, räddningsväsendet, arbetssäkerheten m.fl. är branscher som deltagit i Olycksfallsdagen. I det förebyggande arbetet är kunden – medborgaren – gemensam för alla.

Olycksfallsdagen 2016 ordnas på fredagen den 13 maj.