Den internationella arbetsmiljödagen | Alandia Försäkring

Den internationella arbetsmiljödagen

Den 28 april är sedan 2003 den internationella arbetsmiljödagen.

Dagen anordnas av Internationella arbetsorganisationen ILO och är en årlig, internationell kampanj för att främja säkert och hälsosamt arbete i hela världen. Den internationella arbetsmiljödagens tema år 2016 är "Workplace Stress: a collective challange".

Den 28 april är även dagen som den fackliga rörelsen har vigt åt att hedra dem som har dött under arbete och i yrkessjukdomar.

Arbetarskyddscentralen har sedan 2005 ordnat seminarier i samband med den internationella arbetsmiljödagen och lyft fram aktuella säkerhetsteman.