Alandia Försäkrings bidrag för en tryggare och säkrare arbetsplats | Alandia Försäkring

Alandia Försäkrings bidrag för en tryggare och säkrare arbetsplats

Målsättningen för Alandia Försäkrings skadeförebyggande arbete är bl a att minska antalet arbetsolycksfall. År 2006-2016 har vi utsett Årets tryggaste arbetsplats bland våra försäkringstagare och målet med denna utmärkelse har varit att uppmuntra alla till en tryggare arbetsmiljö och till positivt tänkande om möjligheterna att minimera riskerna för olycksfall.

Alandia Försäkring vill fortsättningsvis uppmuntra alla att eftersträva en säker arbetsmiljö. Från och med år 2017 kan våra försäkringstagare ansöka om bidrag till egna projekt vars syfte är att minska risken för arbetsolycksfall. Tillsammans med arbetstagare och arbetsgivare önskar vi utveckla en produktiv och säker arbetsmiljö där personalen mår bra och utvecklas.

Alandia Försäkring emotser en fritt formulerad ansökan i vilken den person som ansvarar för projektet eller anskaffningen anges som kontaktperson. Vänligen beskriv ert projekt, uppge tidtabellen och en kostnadsuppskattning dvs. ändamålet för vilket bidraget kommer att användas.

Bidraget beviljas två gånger per år. Ansökningstiden för höstens bidrag pågår fram till 15.10.2018.

Ansökan inlämnas per e-post till olycksfall@alandia.com eller skickas per post till Alandia Försäkring, lagstadgad olycksfallsförsäkring, Pb 121, 22101 Mariehamn. Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta Milla Soininen, tel. 018 – 29 000 eller milla.soininen@alandia.com.