Försäkring och premier | Alandia Försäkring

Försäkring och premier

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen är en del av den anställningsrelaterade sociala tryggheten i Finland. Försäkringen ger ett omfattande ekonomiskt skydd för arbetstagaren vid arbetsoförmåga till följd av olycksfall eller yrkessjukdom.

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen gäller alla arbetstagare i anställningsförhållande samt vissa delägare och bolagsmän som arbetar i företaget. Arbetsgivaren är skyldig att teckna försäkringen för sina anställda i ett försäkringsbolag enligt eget val.

Här kan du läsa mer om arbetsgivarens försäkringsskyldighet och försäkringsskyddet för bolagets delägare.

Försäkringspremierna fastställs utgående från risken för olycksfall och yrkessjukdom i det arbete som försäkras.  

Här kan du läsa mer om premiesättningen

Försäkringen ersätter olycksfall och yrkessjukdomar i enlighet med bestämmelserna i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015, förkortas OlyL).

Här kan du läsa mer om ersättningarna.

Läs mer