Sekretessbestämmelser | Alandia Försäkring

Sekretessbestämmelser

En försäkringsanstalt har utan hinder av sekretessbestämmelser och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att få sekretessbelagda uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av ersättningsärenden.

Vid behandling av personuppgifter tillämpas dataskyddsförordningen (GDPR), lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Lagstiftning:

  • Dataskyddsförordningen EU 2016/679
  • Lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 459/2015
  • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999