Om du inte är nöjd med vården | Alandia Försäkring

Om du inte är nöjd med vården

Patientförsäkringscentralen handlägger patientförsäkringsärenden enligt patientskadelagen för personskada som orsakats patient i samband med hälso- och sjukvård.

En sådan skada kan vara behandlings- eller vårdskada, skada på grund av fel i utrustning, infektionsskada, osakligt bemötande etc.

Patientförsäkringen ersätter av skada orsakade merkostnader, dock inte ersättning för en obetydlig skada.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira övervakar yrkespersoner och organisationer inom hälso - och socialvården. Valvira behandlar klagomålen då det är fråga om misstanke av felbehandling vid död eller svårt handikapp. Regionförvaltningsverken avgör de övriga klagomålen.

Mer info

Patientförsäkringscentralen
Patientskadelagen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira 
Regionförvaltningsverken