Olycksfall i arbetet | Alandia Försäkring

Olycksfall i arbetet

Anvisningar för den skadade

  • Anmäl händelsen till din förman eller arbetsgivare och fyll i en anmälan om olycksfall så fort som möjligt.
  • Är det fråga om ett arbetsolycksfall får du ett försäkringsintyg av din förman varefter du om det behövs pga skadan uppsöker en angiven vårdanstalt. Ta med försäkringsintyget till vårdanstalten så får du vården avgiftsfritt.

Anvisningar för arbetsgivaren

  • Uppmana arbetstagaren att göra en anmälan om olycksfall/yrkessjukdom så fort som möjligt. Anmälan sänds till försäkringsbolaget som på så sätt får kännedom om händelsen och kan inleda handläggningen av ärendet. 
  • Arbetsgivaren ska också anmäla olycksfall i arbetet med dödlig utgång eller olycksfall som resulterar i svår skada till arbetarskyddsmyndigheten och polisen.

Elektronisk anmälan/ansökan

Vi rekommenderar att du använder Chrome eller Firefox för elektronisk anmälan samt att du fyller i anmälan i en dator.

Anmälan om olycksfall/yrkessjukdom

Ansökan om ersättning

Blanketter

Anmälan om olycksfall

Anmälan om yrkessjukdom

Försäkringsintyg

Skadeanmälan och bilagor till denna kan sändas till följande adress: 

Alandia Försäkring/LO
PB 121
AX-22101 MARIEHAMN