Lagstadgad olycksfallsförsäkring | Alandia Försäkring
  • Hand vid reglage för Alandia Försäkring och lagstadgat olycksfall.

    Specialister på sjöfartens behov

    Alandia erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring primärt för rederiernas sjö- och landpersonal samt annan sjöfartsanknuten verksamhet.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Specialistkunskap om sjöfartens behov

Alandia erbjuder lagstadgad olycksfallsförsäkring primärt för rederiernas sjö- och landpersonal samt annan sjöfartsanknuten verksamhet.

Lagstadgad olycksfallsförsäkring

Den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ger ett omfattade försäkringsskydd för arbetstagare vid olycksfall och yrkessjukdom. Alandia Försäkring är Finlands enda sjöförsäkringsbolag, och vi är specialister på sjöfartens risker. Därför erbjuder vi den lagstadgade olycksfallsförsäkringen främst till rederier och för annan sjöfartsanknuten verksamhet. Vi försäkrar besättningen på majoriteten av de finskflaggade frakt- och passagerarfartygen samt många rederiers landpersonal, och vi är därmed marknadsledande inom vår nisch i Finland.

Hos oss får kunder och försäkrade alltid snabb och personlig service kombinerad med en för försäkringsbranschen unik kompetens gällande sjöfart och arbete till sjöss.  Alandia Marines omfattande utbud av sjöförsäkringsprodukter gör att vi kan erbjuda redaren ett komplett försäkringsskydd.